«Hoovid korda» taotlusi saab esitada 1. märtsini

FOTO: Andres Haabu

Sel aastal on korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks, taotluste esitamise lõpptähtaeg on 1. märts 2017.

Tallinna linnaeelarves on projektile «Hoovid korda» eraldatud 502 500 eurot, teatas linnavalitsuse pressiteenistus. Korteriühistutel on võimalik linnalt toetust taotleda järgmistele tegevustele: hoovis asuvate teede ja korteriühistute esiste kõnniteede rajamiseks ning remondiks; parkimisplatsi, prügimajade või prügikonteinerite rajamiseks või parendamiseks; sadevete probleemide lahendamiseks hoovis; haljasala, puhkeala vms avatud ala rajamiseks või parendamiseks; kõrghaljastuse rajamiseks või parendamiseks; mängu- või spordiväljaku ning puhkeala rajamiseks või parendamiseks; tänavavalgustuse, aedade või piirete paigaldamiseks või parendamiseks sh tõkkepuude paigaldamiseks, hoovi inventari (sh jalgrattahoidlad) paigaldamiseks või korrastamiseks, hoovis asuvate abihoonete rekonstrueerimiseks või lammutamiseks ja rattamajade rajamiseks.

Uuendusena saab alates 2016. aastast toetust taotleda ka hoovi turvakaamerate paigaldamiseks ning supergraafika ehk seinamaalingu loomiseks.

Projekti «Hoovid korda» käigus sel aastal toetuse saamiseks on korteriühistutel vaja esitada linnaosavalitsusele vormikohane avaldus koos avalduse koosseisus olevate lisadega hoovide heakorrastamiseks ning vähemalt kolm hinnapakkumist tehtavatele töödele.

Korteriühistutel on õigus linnalt nimetatud määruse kohaselt toetust saada kuni 70 protsendi ulatuses projekti maksumusest. Toetuse maksimaalseks suuruseks on kinnitatud 15 980 eurot aastas ning 39 950 eurot kolmel aastal kokku. Toetus makstakse välja toetusesaaja esitatud kuludeklaratsioonide alusel ning tehtud töö kvaliteeti kontrollides.

Tagasi üles