Tallinna-Helsingi tunneli tasuvusuuringud algavad juba veebruaris

Tunnel

FOTO: SCANPIX

Uuringuid, mille käigus selguvad merealuse raudteetunneli maksumus, tasuvusaeg ning võimalik tehniline lahendus, algavad juba selle aasta veebruaris.

Eelmise aasta teises pooles kuulutati välja kaks hanget: tunneli tasuvuse ja mõjuanalüüsi ning samuti tehnilise kontseptsiooni ning majandusliku hinnangu analüüsi tegemiseks. Tänaseks on hanked edukalt lõppenud ning uuringute tegijad selgunud, teatas linnavalitsuse pressiteenistus. Püsiühenduse tasuvust ja laiemat mõjuanalüüsi asub korraldama konsortsium koosseisus Ramboll Finland, Sito OY, Strafica, Urban Research TA, Pöyry Finland ning Skepast ja Puhkim.

Konsortsium selgitab välja, kas raudteetunneli rajamine on põhjendatud või peaksime ka pikemas perspektiivis keskenduma laevaliiklusele ja Tallinna-Helsingi sadamate arendamisele. Mõlema stsenaariumi kohta valmib tasuvusarvestus ja laiem mõjuanalüüs. Uuringu käigus tehakse põhjalik taustaanalüüs, uuritakse rajatava püsiühenduse mõju nii Eesti, Soome kui ka kogu Euroopa majandusele, demograafilistele arengutele, samuti sotsiaalsetele, regionaalsetele ning majanduslikele väljavaadetele mõlemas riigis. Tehakse ka traditsiooniline tasuvusanalüüs ning antakse hinnang reisi- ja kaubamahtudele. Uuringus keskendutakse samuti olemasolevale laevaliiklusele ning ühendustele sadamatega nii Tallinnas kui ka Helsingis.

Tehnilise kontseptsiooni ning majandusliku hinnangu uuringu teeb konsortsium koosseisus Sweco, WSP, Hendrikson ja Ko ning Šveitsi Amberg Engineering, kes on olnud seotud Gotthardi ja Brenner tunnelite projekteerimistega. Valmiv uuring keskendub veealuse raudteetunneli tehnilisele ning majanduslikule teostatavusele. Konsultantide abil selgitatakse välja tunneli võimalik trassivariant, samuti peatuste ja depoode asukohad, samuti tehakse riski-ja turvaanalüüs, hinnatakse tunneli mõju keskkonnale, vaadeldakse võimalusi tunneli sidumiseks ühistranspordivõrku ja mõju linnaruumile. Uuring annab väärt infot ka tunneli ning rongitranspordi haldus- ja hoolduskulude osas. Varem tehtud tasuvusuuringu eeluuring on leitav Harju maavalitsuse veebilehelt.

Tagasi üles