Fotod ja videod: Savisaare protsess sai avalöögi

Liis Velsker
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Harju maakohtus algas täna hommikul üle kahe ja poole aasta väldanud Edgar Savisaare kriminaalasja esimene eelistung. Protseduuriliste küsimuste arutamiseks süüdistatavad ise kohale ei tulnud. Lisaks puudus ka Savisaart ja Keskerakonda esindav vandeadvokaat Oliver Nääs, kes sõitis hoopis lõunamaale puhkama.

Edgar Savisaart ja Keskerakonda esindanud vandeadvokaadi abi Gretta Oltjer-Timberg keeldus pärast eelistungit igasugustest kommentaaridest, kuigi Oliver Nääs soovitas varem kommentaare küsida just asenduskaitsjalt.

Eelistung kestis pisut alla kahe tunni. Järgmine eelistung toimub 21. märtsil.

Täna jõuti paika panna kohtuistungite esialgne kava. Kohtunik Anne Rebane kuulas ära osapoolte taotlused ja kokku lepiti istungiajad käesoleva aasta juunist kuni 2018. aasta septembrini. Riigiprokurör Steven-Hristo Evestuse sõnul võib esimese astme kohtuotsust oodata seega 2018. aastal.

Evestuse sõnul täna tervisega seotud taotlusi keegi kaitsjatest ei esitanud. Küll aga esitati kümneid muid taotlusi.

Prokuratuur on Evestuse sõnul kokkuleppemenetlusest rääkinud istungil osalejatega, kuid Edgar Savisaare või Keskerakonnaga selliste alternatiivide üle läbirääkimisi peetud ei ole.

Esitatud taotluste osas võtab kohus seisukoha järgmiseks eelistungiks. Istungit keegi kinniseks taotlenud ei ole.

Alexander Kofkini esindajad taotlesid muu hulgas mõistliku menetlusaja nõuete rikkumist. Aivar Pilv kinnitas, et kokkuleppele Kofkin ei lähe ja on valmis ütlusi andma kohtus üldmenetluse käigus.

Sama kinnitas ka Aivar Tuulbergi kaitsev vandeadvokaat Indrek Leppik, kelle sõnul Tuulberg kokkuleppele prokuratuuriga minna ei saa. Tuulbergi esindaja taotles süüdistusakti tagastamist, kuna see ei vasta seaduse nõuetele.

Kofkini kaitsjad käsitlesid eelistungil varasemalt kaitseaktis välja toodud küsimusi. Kaitsjate arvates ei vasta esitatud süüdistusakt kriminaalmenetluse seadustikus esitatud nõuetele, sest see on ebaselge ja sisulistes käsitlustes vastuoluline. «Sellisel kujul esitatud süüdistusakt rikub kohtupraktikas korduvalt rõhutatud isiku kaitseõiguse üldtunnustatud põhimõtteid. Me pidasime vajalikuks juhtida kohtu tähelepanu süüdistusaktis esinevatele puudustele,» selgitas Pilv.

Kofkini kaitsjad taotlesid ka teabehanke raames kogutud tõendite seaduslikkuse kontrolli ja tõid välja mõistliku menetlusaja nõuete eiramise seoses Šveitsis läbiviidud menetlustoimingutega 2011. aastal. Muus osas puudutasid taotlused Pilve sõnul kohtumenetluses uuritavate tõendite ringi.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus märkis, et Alexander Kofkinile kriminaalasjas esitatud süüdistused ei puuduta väidetavat rahapesu episoodi Šveitsis, milles süüdistatakse Edgar Savisaart.

Priit Kutserit kaitsev vandeadvokaadi abi Raiko Paas ütles, et esitas täna kohtunikule koos kaitseaktiga ka taotluse tõendite vastuvõtmiseks. Tõendite sisu tuleb avaldamisele põhiistungil.

Hillar Tederi valitud kaitsja vandeadvokaat Aadu Luberg ütles, et taotles kaitseakti esitamise tähtaja pikendamist, mille kohus ka rahuldas.

Nääs otsustas puhata

Erakonnale tehtava annetuse vastuvõtmise keelu rikkumises süüdistatud MTÜ Eesti Keskerakonna peasekretär Jaak Aab tõdes eile, et ka temani jõudis teade, et Oliver Nääsi ei ole, kuid kes Lextali advokaadibüroost parteid eelistungil esindab, ta ei teadnud.

Aabi kinnitusel on erakond praegu jäänud selle juurde, et neid kaitseb sama advokaat, kes esindab Edgar Savisaart. «Episood, milles süüdistus on meie vastu esitatud, on tihedalt seotud süüdistusega Edgar Savisaare vastu,» selgitas Aab ja jätkas: «Me oleme seda kaalunud, aga jõudsime läbirääkimistel Oliver Nääsi ja Lextaliga järelduseni, et kuni eelistungiteni jääb nii, kuna Nääs on erakonda menetluses pikka aega esindanud. Seejärel me kaalume juba edasisi samme, et mis me teeme.»

Nääsi asendab ja Savisaart ning Keskerakonda esindab eelistungil tema kolleeg, vandeadvokaadi abi Gretta Oltjer-Timberg. Koos Nääsiga kaitsesid nad edukalt Eerik Niiles-Krossi, kellele Harju maakohus mõistis Äripäevalt välja 10 000 eurot valeväidete esitamise eest. Äripäev kaebas maakohtu otsuse edasi.

Savisaarele on esitatud süüdistus korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.

Lextali advokaadibüroo vandeadvokaat Üllar Talviste nentis, et eelistung on korralduslik, kohtualused istungile ilmuma ei pea, kui just kohus ise pole neid palunud kohtusse ilmuda.

Savisaart ligi 30 aastat kaitsnud ja veel mullu sügiselgi teda esindanud Talviste lõpetas Savisaarega koostöö möödunud aasta lõpus. Talviste hakkas kaitsma Savisaare lähedast usaldusisikut, reklaamiärimeest Paavo Pettaid, kui viimasele esitati kahtlustus erakonnale keelatud annetuse tegemise ja Tallinna linna raha omastamisega seoses. Pettai läks riigiprokuratuuriga koostööle, andis tunnistusi ja pääses kriminaalsüüdistusest.

Altkäemaksu andmises vähemalt teist korda süüdistatud Edgar Savisaare pikaaegset sõpra ja hotelliärimeest Alexander Kofkinit kaitseb kriminaalasjas tippadvokaat Aivar Pilv koos oma poja, vandeadvokaat Marko Pilvega.

«Oleme koos vandeadvokaat Marko Pilvega esitanud maakohtule mahuka kaitseakti, ca 38 lk, milles oleme välja toonud põhilised kokkuvõtvad vastuväited Alexander Kofkinile esitatud süüdistuses,» kommenteeris Pilv. Pilve sõnul leiavad nad jätkuvalt koos kaitsealusega, et esitatud süüdistus on põhjendamatu ja tõendamata ning selles toodud väited ja järeldused ei tugine asjas kogutud tõenditele.

Pilv nentis, et ka Postimees on eelnevalt kriminaalasja materjale avaldades ja neid põhjalikult analüüsimata loonud avalikkusele ebaõige ettekujutuse teatud faktilistest ja kontrollitavatest asjaoludest. Seeläbi on advokaadi hinnangul rikutud Euroopa Inimõiguste Kohtu korduvalt rõhutatud ausa ja õiglase õigusemõistmise põhimõtteid, mis laienevad ka menetluse ajakirjandusliku käsitluse piiridele.

«Meie kaitsealune ei ole eeltoodu alusel kaalunud kokkuleppemenetluse võimalikkust ja soovib anda kohtus ütlusi esitatud süüdistuse raames,» märkis Pilv. Kofkin tema sõnul eelistungil ei osale, kuna eelistungil on eelkõige menetlust korraldav iseloom.

Pilve sõnul võiks kriminaalasja sisulist arutamist alustada tänavu maikuus, kuid selle mahtu ja keerukust arvestades kandub see koos vaheaegadega üle ka järgmisse aastasse. Ta nentis, menetluse võimalikku algust ja käiku võivad mõjutada nendest täiesti sõltumatud asjaolud. Ta kinnitas, et Kofkin ja tema kaitsjad ei tee takistusi kohtumenetluse alustamiseks mõistliku aja jooksul pärast eelistungit.

Reiljani esindab kohtus tütar

Altkäemaksu andmises süüdistatud Silikaat Grupi omanikku Vello Kunmani ja altkäemaksu vahendamises, suures ulatuses altkäemaksu võtmisele kaasaaitamises ja altkäemaksu andmises suures ulatuses ning lisaks erakonnale tehtava annetuse vastuvõtmise keelu rikkumisele kaasaaitamises süüdistatud Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot kaitseb kriminaalasjas Lextali vandeadvokaat Kristi Rande.

Rande selgitas, et eelistungi mõte on eelkõige taotluste esitamine ja põhiistungiteks aja paika panemine. «Kokkuleppe sõlmimiseks meil initsiatiiv puudub,» märkis ta. Kalev Kallo ja Vello Kunman eelistungil ei osale. «Meie huvi on, et asja sisuline arutelu algaks võimalikult kiiresti,» lisas Rande.

Altkäemaksu vahendamises süüdistatud Villu Reiljani kaitsevad kriminaalasjas tema tütar, advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Kaidi Reiljan-Sihvart ja sama büroo vandeadvokaat Margus Mugu. «Villu Reiljan ei soovi menetluse ajal kommentaare anda,» oli advokaatide vastus kommentaaripalvele.

2014. aastal jättis riigikohus Villu Reiljani lõplikult süüdi maadevahetuse saagas. Reiljani lõplikuks karistuseks arvutas ringkonnakohus kolm aastat ja kuus kuud vangistust tingimisi nelja-aastase katseajaga. Kui kohus Reiljani Savisaare kriminaalasjas süüdi mõistab, siis tuleb tal tõenäoliselt minna reaalset vanglakaristust kandma. Karistusseadustiku järgi kuulub tingimisi karistus täitmisele juhul, kui süüdimõistetu paneb katseajal toime uue tahtliku kuriteo.

Ametiisiku poolt toimepandud omastamisele kaasaaitamises süüdistatud Tallinna linnavalitsuse nõunikku Priit Kutserit kaitseb Sirel & Partnerite vandeadvokaadi abi Raiko Paas.

Mullu sügisel räägiti meedias, et Kutseril tuleb huvide konflikti tõttu leida endale uus kaitsja, kuna sama advokaat kaitses ka Edgar Savisaare kriminaalasjas süüdistusest pääsenud endist Põhja-Tallinna linnaosavanemat Karin Tammemäge ja Tallinna endist abilinnapea Jaanus Mutlit. Paas kinnitas Postimehele, et jõudis siiski Priit Kutseriga kokkuleppele ja kaitseb teda edasi.

Suures ulatuses altkäemaksu andmises süüdistatud ehitusettevõtte Rand & Tuulberg omanik Aivar Tuulberg kriminaalmenetlust ei kommenteerinud. Tuulbergi kaitseb kriminaalasjas Glimstedti vandeadvokaat Indrek Leppik.

Suures ulatuses altkäemaksu andmises ja keelatud annetuse tegemises ning vastuvõtmises süüdistatud kaubandus- ja kinnisvaraärimees Hillar Teder jäi tänase päeva jooksul Postimehele telefonitsi kättesaamatuks. Tederit kaitseb vandeadvokaat Aadu Luberg.

Riigiprokuratuur enne eelistungit seal toimuva kohta oma kaarte ei avanud.

Tallinna linna kui kriminaalasjas kannatanut esindab eelistungil Varuli vandeadvokaat Marko Kairjak. Pealinna seaduslik esindaja on linnapea ülesandeid täitev Taavi Aas.

Edgar Savisaare kriminaalmenetlust alustati 2014. aasta juunis.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles