Kohtla-Järve elanikud saavad võimaluse päästjad koju kutsuda

Päästja tuleohutust kontrollimas.

FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Kohtla-Järve elanikel tekib võimalus tellida päästetöötajatelt tasuta tuleohutusalast nõustamist.

Viimasel kolmel aastal ei ole Ida-Virumaal eluhoonete tulekahjude arv tuhande elaniku kohta langenud nii nagu teistes Eesti piirkondades. Pea kõik traagiliselt lõppenud tuleõnnetused on leidnud aset inimeste kodudes, enam kui pooltel majapidamistel on puudunud töökorras suitsuandur.

Sel põhjusel alustab päästeamet märtsis Kohtla-Järve elanike nõustamist tuleohutuse teemal. Tasuta kodunõustamist saab alates tänasest tellida igaüks, helistades infotelefonil 1524. 

Ida päästekeskuse juhi Ailar Holzmanni sõnul on kodunõustamise eesmärk aidata inimestel mõista, kui oluline on tuleohutus ning kuidas sellele tähelepanu pööramine võib tõsta inimese elukvaliteeti ja selle eiramine jäädavalt elu muuta.

«Suurem osa traagiliselt lõppenud tulekahjudest Ida-Virumaal leiab aset just kodudes, sest inimesed sageli ei märka enda tuleohtlikke käitumisharjumusi ega oska õnnetusi ära hoida,» sõnas ta. «Päästjad on aga oma ala spetsialistid, kes oskavad kodu tuleohutusalaseid ohte märgata ja sellele tähelepanu pöörata.»

Holzmann kutsus üles tellima tasuta kodunõustamist endale, aga märkama ka teisi, kes nõustamisabi vajaksid.

Kodunõustamise käigus vaadatakse üheskoos üle küttekolded ja elektrisüsteemid, suitsuanduri õige asukoht ja testitakse suitsuanduri korrasolekut. Vajadusel paigaldatakse tasuta suitsuandur.

Kodunõustamisi viivad läbi regiooni kutselised päästjad ja päästeteenistujad, kes on äratuntavad päästeameti eraldusmärkidega autode, riietuse ja töötõendi järgi. Töötõendi õigsust on võimalik kontrollida, helistades päästeala infotelefonile 1524.

Kodunõustamist saab tellida 31. märtsini. Kõikide kodunõustamisele registreerunute vahel loositakse 6. aprillil välja kolm tulekustutit.

Tagasi üles