Galerii ja video: ajateenijad harjutavad USA üksusega ründelahingut

1. jalaväebrigaadi õppusel Talvelaager algas eile taktikalise õppuse aktiivne faas, kus Scoutspataljoni tegevväelaste vastase rollis on 1. jalaväebrigaadi ajateenijad ja USA kompaniisuurune üksus.

4. märtsini teevad Scoutspataljoni kaitseväelastele vastutegevust Kalevi jalaväepataljoni õppekompanii, 1. jalaväebrigaadi tankitõrjekompanii ning 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni õppekompanii ajateenijad.

Kalevi jalaväepataljoni ülema kolonelleitnant Mait Müürisepa sõnul saab tema pataljoni õppekompanii vastase rollis hästi hakkama. «Talvelaager annab meie ajateenijatele ideaalse võimaluse harjutamiseks reaalsusele väga lähedastes tingimustes,» ütles kolonelleitnant Müürisepp, kelle sõnul tõstab tegevväelastega koos harjutamine väljaõppe kvaliteeti. «Meie vastas olev Scoutspataljon ei anna sõduritele armu ning nii väärika vastasega võitlemine on suur boonus.»

4. märtsil alustab Scoutspataljon koos Ameerika Ühendriikide kompaniiga kahepäevase ründelahingu harjutamist, õppuse vastaste poolel vahetab kalevlased välja Võrust saabuva Kuperjanovi jalaväepataljoni õppekompanii.

27. veebruarist 5. märtsini kestval õppusel on kokku üle tuhande seitsmesaja osaleja.

Õppusel osalevad tegevväelased ja ajateenijad 1. jalaväebrigaadi staabist, Scoutspataljonist, Kalevi jalaväepataljonist, tagalapataljonist, luurekompaniist, staabi- ja sidekompaniist, tankitõrjekompaniist ning Kuperjanovi jalaväepataljonist. Samuti võtavad õppusest osa Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna kaitseliitlased ning Ameerika Ühendriikide Eestis viibiva kompanii kaitseväelased. Osalevaid manööverüksusi toetavad õhuvägi ning pioneeripataljon.

Tagasi üles