iDeal kampaania

Kohus lükkas GAGi laienemise vastaste kaebuse tagasi

Gustav Adolfi gümnaasiumi põhikool hakkab tegutsema Vana-Kalamaja tänaval.

FOTO: Jaanus Lensment

Kohus tagastas Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlaste ja lapsevanemate kaebuse Vana-Kalamaja 9 ehitusloa tühistamiseks ja ehitustööde peatamiseks.

Kohus leidis, et kaebuse esitajatel puudub kaebeõigus, kuivõrd see, kas või kuidas seda maja lammutatakse ja hiljem ehitatakse, ei ole otseses puutumises sellega, kas või kuidas korraldatakse ümber GAGi tegevus, teatas linnavalitsuse pressiteenistus. Sellest tulenevalt leidis kohus, et käesoleval juhul ei riku ehitustegevus kaebajate subjektiivseid õigusi.

Halduskohus tagastas tänase määrusega kaebuse, milles kaebuse esitajad soovisid Vana-Kalamaja 9 hoonele antud osalise lammutusloa tühistamist ning nõudsid ehitustööde peatamist esialgse õiguskaitse korras.

Kohus leidis määruses, et kooli vilistlaskogu esindajatele ning ka koolis käivatele lastele ja nende vanematele ei ole seadusega antud õigust keelata kooli pidajal kooli reorganiseerimist lähtuvalt koolis kunagi õppinud inimeste arusaamadest kooli arenguteede ja vajaduste osas või keelata koolile uute hoonete ehitamist ja olemasolevate hoonete rekonstrueerimist.

Kooli pidamise ja tema tegevuse organiseerimise ning materiaalse tagamise põhilistes küsimustes on kehtiva seaduse kohaselt otsustav sõna kooli pidajal ehk käesoleval juhul Tallinna linnal, leidis kohus.

Kohus märkis, et GAGi puhul ei ole tegemist selle vilistlaste ja/või lastevanemate omandis oleva kooliga. GAGi puhul on tegu munitsipaalkooliga, mille omanikuks (pidajaks) on Tallinna linn, kes kooliga seotud otsuste langetamisel peab tulenevalt seadusest kaaluma mitte ainult koolis käivate laste ja lastevanemate huvisid, vaid muu hulgas ka laiemaid Tallinna linna huvisid koolivõrgu arendamisel ja kujundamisel.

Määrus ei ole veel jõustunud, selle peale võib esitada 15 päeva jooksul määruskaebuse ringkonnakohtule.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles