Kohus: linnal on kohustus tagada majade räästad purikavabana

Sulavad jääpurikad.

FOTO: MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA

Riigikohus käsitles eilses otsuses põhjalikult teemat, mis puudutab hoonetele talviti tekkivate ohtlike jääpurikate kõrvaldamist, märkides, et kui hoone omanik või valdaja seda kohustust ise operatiivselt ei täida, peab sellega tegelema omavalitsus.

Riigikohtu kriminaalkolleegium tühistas Harju maakohtu otsuse, millega oli korteriühistut karistatud rahatrahviga selle eest, et ühistu jättis tänavaäärse korterelamu katuselt kõrvaldamata jalakäijaid ohustanud jääpurikad ja lume. Samas käsitles riigikohus korteriomanike, korteriühistu ja korrakaitseorgani kohustusi olukorras, kus ehitise katusel paiknev jää või lumi tekitab vahetu ohu kõnniteel liikuvate inimeste elule ja tervisele.

Kriminaalkolleegium märkis, et esmaselt lasub ohtliku jää ja lume katuselt eemaldamise kohustus kinnisasja omanikul, korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul korteriomanikel. Ei ole välistatud seegi, et kohaliku omavalitsuse üksuse heakorraeeskirjaga pannakse selline kohustus lisaks ka elamut haldavale korteriühistule. Nii on see Tallinna linnas.

Samas peab korrakaitseorgan, näiteks munitsipaalpolitseiamet Tallinnas, tagama, et katusel olevast jääst ja lumest tingitud oht inimeste elule ja tervisele kõrvaldataks. Korrakaitseorgan võib kõigepealt piirduda ehitise omanike või korteriühistu teavitamisega ohust ja selle kõrvaldamise kohustusest. Seda aga üksnes juhul, kui ta on veendunud, et omanik, korteriühistu või muu selleks kohustatud isik saab katusel oleva jää ja lume kõrvaldamisega piisavalt kiiresti hakkama.

Vastasel korral on korrakaitseorgan kohustatud astuma ise samme inimeste elu ja tervist ähvardava ohu tõrjumiseks ehk korraldama jää ja lume eemaldamise. Muu hulgas võib selleks kasutada asendustäitmist, mis tähendab, et korrakaitseorgan teeb vajaliku töö ise või tellib selle mõnelt teenusepakkujalt ning nõuab töö tegemise kulu hiljem sisse ehitise omanikelt või korteriühistult. Olukorras, kus katusel olev jää ja lumi seavad inimeste elu ja tervise vahetusse ohtu, võib korrakaitseorgan asendustäitmist rakendada ka eelneva hoiatuseta, märkis riigikohus.

Tallinna munitsipaalpolitsei juhi Aivar Toompere ütles BNSile, et munitsipaalpolitsei tutvub hoolikalt riigikohtu lahendiga. Ta nentis, et lahenduse on teinud riigikohtu kriminaalkolleegiumi koosseis ning see näitab, et lahendis tõstatatud küsimused on oluliselt tähtsad. Sellest tulenevalt peab mupo taoliste asjade kontrollimisel muutma kontrolli taktikat ja metoodikat, sõnas Toompere.

«Uue lahendi valguses ei peaks linnakodanikud hakkama oma turvalisuse pärast muretsema,» lisas mupo juht.

Tagasi üles