Riigikogu ei toetanud alkoholiaktsiisi kiiremast tõusust loobumist

FOTO: Mihkel Maripuu

Riigikogu otsustas täna mitte toetada õiguskantsler Ülle Madise ettepanekut muuta tema hinnangul põhiseadusvastast seadust, mis tõstab lahja alkoholi aktsiisimäärasid varem seadusega ette nähtud graafikust kiiremini.

Madise tegi riigikogule seaduse muutmiseks ettepaneku veebruari keskel, öeldes, et alkohol on Eesti üks suurimaid tervisekahju põhjustajaid ning selle tootmisele, müügile ja tarbimisele piirangute seadmine on põhimõtteliselt vajalik ja õigustatud, kuid seda ei tohi teha põhiseadust rikkudes.

Riigikogu otsustas järgmisteks aastateks alkoholi aktsiisimäärade tõstmise 2015. aasta juuni keskel, andes ette konkreetse «maksuredeli». «Õigusteaduses on tähtaegadega seotud lubadus – näiteks ka tähtajaline üüri- või tööleping – kindlam kui tähtajatu lubadus. Riigikogu kasutas 2015. aastal reguleerimistehnikat, mis andis aastateks 2017 ja 2018 ettevõtjatele lubaduse aktsiisimäärasid mitte tõsta,» märkis Madise, kelle sõnul toimuvad järgmised riigikogu valimised aastal 2019 ja tõenäoliselt seetõttu viidati aktsiiside täiendava tõstmise võimalusele pärast aastat 2018.

Madise sõnul tuleks üldjuhul eelistada reguleerimistehnikat, mis jätab järgmisele riigikogule ja ka võimalikule järgmisele valitsuskoalitsioonile võimaluse poliitilisi valikuid muuta. «Aastal 2015 sätestati siiski kindlad lubadused. 2016. aasta 19. detsembril vastu võetud seadusega sellest lubadusest taganeti ning nähti ette lubatust järsem aktsiisitõus,» ütles ta.

Tema sõnul võib riik tähtajalisest lubadusest taganeda üksnes erandlikel asjaoludel, muu hulgas näiteks ränga majanduskriisi korral. «Alkoholiaktsiisi täiendaval tõstmisel sellist erakorralist olukorda polnud. Ettevõtlusvabaduse ja õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisest kannavad kahju tootjad, müüjad ja kauplused, eriti suures ulatuses piirikaubandusest mõjutatud väikekauplused,» ütles õiguskantsler.

Riigikogu põhiseaduskomisjon ja rahanduskomisjon seaduse muutmise ettepanekut ei toetanud ning samale seisukohale asus täna ka riigikogu täiskogu. Seaduse muutmist toetas 34 ja muutmata jätmist 49 riigikogu saadikut.

Madise kinnitas riigikogu ees, et teeb järgmise sammuna riigikohtule ettepaneku tunnistada aktsiisimäärasid varem lubatust kiiremini tõstev seadus põhiseadusvastaseks ja kehtetuks. Tema sõnul tuleb asjas saavutada selgus ja seda soovitavalt enne kõrgete aktsiiside jõustumist 1. juulil.

«Seda selgust on vaja nii praeguses vaidluses kui tegelikult ka tulevikuks. Nii et ükskõik, kuidas riigikohus selles asjas lõpus otsustab, on see selgus minu arvates igal juhul võit,» ütles Madise ja lisas, et lubas juba ametisse astudes, et kui vaja, siis palub ta riigikohtul asjadele hinnangu anda ka siis, kui põhiseaduspärasuse poolt ja vastu on argumente võrdselt, ent ühiskonnas on segadus üleval. «See ongi niisugune juhtum.»

Tagasi üles