Kaart: maanteeamet alustab sel aastal esimeste 2+1 maanteede rajamisega

2+1 maantee tagasipöördega.

FOTO: maanteeamet

Maanteeamet on tänavu planeerinud teedeehituseks ligikaudu 182 miljonit eurot, millega ehitatakse ümber ning korrastatakse 1774 km maanteid ning ehitatakse ümber 29 silda ning 80 liiklusohtlikku kohta.

Sel aastal planeeritavate tööde hulka kuuluvad ka esimesed 2+1 sõidurajaga maanteed, mis rajatakse kokku neljale lõigule - Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee (Annikvere-Neanurme ja Valmaotsa-Kärevere lõik), Tallinn–Pärnu-Ikla (Ääsmäe–Kohatu ja Nurme-Jänesselja lõik).

Maanteeameti planeeringute osakonna juhataja Andres Urmi selgitusel on 2+1 teede rajamise peamiseks eesmärgiks liiklusohutuse tagamine. Urmi hinnangul ei ole liiklussagedusest lähtuvalt hetkel 2+2 maanteed majanduslikult tasuvad.

Teiseks eesmärgiks 2+1 sõidurajaga maantee puhul on ameti sõnul raskete tagajärgedega liiklusõnnetuste arvu vähenemine, mis Rootsi näitel on vähendanud seda umbes 80 protsenti.

2+1 sõidurajaga maantee.

FOTO: maanteeamet

Maanteeameti peadirektori asetäitja Kaupo Sirki sõnul on kavandatavatest objektidest kõige keerulisem Nurme silla ehitus. «Kuna sild on pikk ja asub väga savikatel aladel, on seal lihkeoht ning puhtalt tehnilisest vaatevinklist on see ilmselt kõige keerulisem», rääkis asetäitja.

Samas tõdes Sirk, et kõige rohkem liiklust häirivam teeehitus saab toimuma ligi 10-kilomeetrisel Ääsmäe-Kohatu lõigul. «Tegelikult on kõik 2+1 lõigud piisavalt keerukad, et rahul oleksid nii liiklejad kui tee-ehitajad ning et kvaliteet saaks tagatud. Kui rääkida konkreetsetest lõikudest, siis kõige suurem väljakutse on kindlasti 10-kilomeetrine Ääsmäe-Kohatu lõik, sest ehitaja tahab selle realiseerida ühe aastaga,» selgitas ta.

Kohatu lähedale ehitatakse uus 50-65- meetri laiune kahest teraskaarest koosnev ökodukt tagamaks metsloomade ohutu maantee ületamise. Samuti ääristatakse kogu ehitatav teelõik ulukitaraga.

Ehitusobjektil liigeldes tuleks olla tähelepanelik ning jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ning pidada kinni piirangutest. Võimalusel soovitab maanteeamet sihtkohta jõudmiseks valida alternatiivse marsruudi.

Ehitustööd lõigul algavad 2017. aasta kevadel ning valmimine on planeeritud sügiseks. 

Vaata kaardilt, kus toimuvad sel hooajal suurimad teetööd:

Tagasi üles