Ligi 200 abiturienti kindlustas koha Tartu Ülikoolis juba enne riigieksameid

Tartu Ülikooli peahoone.

FOTO: Margus Ansu

Tänavu said ülikooli pürgijad sooritada akadeemilise testi juba märtsis ning 188 sooritajal on kindlustatud koht enamikele Tartu Ülikooli bakalaureuse õppekavadele. 

Testi lahendas vähemalt 65-punktisele tulemusele 188 testi sooritajat, neist 100 olid mehed ja 88 naised. See tähendab, et neil kõigil on võimalik õppima asuda enamikele Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe õppekavadele.

Akadeemilise testi sooritas 22. märtsil kokku 966 ülikooli pürgijat, kellest 787 lõpetavad kevadel ka gümnaasiumi. «Kuna test toimus samal päeval Tartu Ülikooli lahtiste uste päevaga oli huvi Tartus testi lahendada kõige suurem,» ütles Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma.

Akadeemilise testi tulemus ei taga vastuvõttu õppekavadel, millel on olulised konkreetsed erialased eeldused, mida saab kontrollida ainult erialakatse käigus: õpetajakoolituse õppekavad, millel õppimise eelduseks on sobivus pedagoogiliseks tööks, ning loomingulistele õppekavadele nagu tantsukunst ja muusika. Samuti ei ole võeta akadeemilise testi tulemusega vastu meditsiiniteaduste valdkonna õppekavadele.

Loe meeldetuletuseks: «Hästi tehtud akadeemiline test kindlustab ülikoolikoha juba enne lõpueksameid»

Tartus lahendas testi 653 isikut, neist 253 oli Tartu maakonna abituriendid ning 296 teiste maakondade abituriendid. Tallinnas oli testi sooritaid 184. Lisaks lahendati testi ka Pärnus, Viljandis, Võrus, Narvas, Haapsalus ja Kärdlas.

Ülikooli pürgijad sama nutikad kui kümmekond aastat tagasi
Musta sõnul on ülikooli akadeemiline test unikaalne, ent seekord on midagi unikaalset ja tähelepanuväärset ka tulemuste osas. «Oma olemuselt on akadeemiline test intelligentsustest.  Intelligentsuse uuringute valdkonnas on juba pikka aega olnud üks huvitavamaid probleeme see, kas inimesed muutuvad aja jooksul targemateks ja nutikamateks või vastupidi – rumalamateks,» rääkis akadeemilise testi koostaja Olev Must.

«Käesoleval aastal rakendatud akadeemiline test sisaldas endas varasematel aastatel kasutatud testide taustandmeid ning sellel alusel võime öelda, et Tartu Ülikooli õppima pürgivad   tudengid on sama nutikad ja taiplikud kui kümmekond aastat tagasigi,» ütles Must.

20. sajandil  näitasid paljudes riikides, seal hulgas Eestis, läbiviidud uuringud, et nooremad põlvkonnad lahendasid IQ testi ülesandeid paremini kui nende eakaaslased  aastakümneid varem. Põhjusi võis siin olla palju: parem arstiabi, tervislikum toitumine, parem kooliharidus.

21. sajand on aga toonud esile mõned uued tegurid, mille positiivne mõju inimeste vaimsele arengule on küsitav.  Näiteks üha enam leviv internetikeskkond, mis oma pildilise informatsiooni ja emotsionaalsete kiirvalikutega ei pruugi soodustada taipliku inimese kujunemist. 

Linn / Sooritajate arv

Tartu / 653
Tallinn /184
Pärnu / 38
Viljandi / 22
Võru / 22
Narva / 18
Haapsalu / 16
Kärdla / 13
Kokku 966

Arvuliselt esitatakse enim avaldusi õppekavadele, kus on ka suur õppekohtade arv.

Viimastel aastatel on Tartu Ülikoolis enim avaldusi esitatud arstiteaduse, informaatika ja õigusteaduse õppekavadele.

Ühele õppekohale oli 2016. aastal kõrgeim konkurss füsioteraapia, hambaarstiteaduse ning kehalise kasvatuse ja spordi õppekaval.

Tagasi üles