Kohus mõistis kurikuulsa lennupiletite müüja tingimisi vangi

Patongi rand Phuketis, Tais. Sinna lootsid reisida ka paljud Reisiks OÜ kliendid.

FOTO: SCANPIX

Harju maakohus mõistis reisihuvilistelt suurel hulgal raha välja petnud Riina Lepalaane, praeguse nimega Vellamäe (37), korduvas kelmuses süüdi ja määras talle karistuseks kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse.

Mõni aasta tagasi üsna palju meedias figureerinud Riina Lepalaan, praeguse nimega Vellamäe, sai hiljaaegu kohtus karistada. Harju maakohus mõistis talle kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse, millest arvestati maha tema eelvangistuses viibitud päev. Reaalselt ei pea Vellamäe vangi minema, kui ta ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab käitumiskontrolli nõudeid.

Lisakaristusena võttis kohus talt õiguse tegutseda kolme aasta jooksul turisminduse valdkonnas, mis on seotud reisiteenuste pakkumisega, muu hulgas ei tohi ta pakkuda müügiks laeva-, lennu-, bussi- ja rongipileteid ning majutust.

Samuti peab ta maksma kaitsjatasu 576 ja sundraha 705 eurot ning hüvitama kannatanute esitatud tsiviilhagide katteks kokku 188 804 eurot. Istungil väljendas ta valmisolekut kahjude hüvitamiseks.

Riina Lepalaan sattus seoses kahe reisifirmaga kriminaaluurimise alla 2015. aasta alguses. Allikas:

FOTO: Facebook

Pettused toimusid ammu ja seetõttu tuleb ajas tagasi minna. Juba 2013. aasta novembri alguses kirjutasid inimesed reisiportaalis trip.ee, et nad ei ole ettevõttele Think Green Company OÜ makstud raha eest siiani kätte saanud Facebooki kaudu soetatud lennupileteid. Müüja Riina Lepalaan kinnitas toona Postimehele, et kõik ostjad on piletid kätte saanud. Hiljem ütles ta ETV uudistesaatele «Aktuaalne kaamera», et kliendid jäid lennupiletitest ilma ühe kampaania jooksul tehtud juhtimisvea tõttu. 

Põhja prefektuur alustas samal kuul lennupiletiäris juba aastaid tegutsenud Lepalaane ja tema firma Think Green Company OÜ suhtes kelmuse paragrahvi alusel kriminaalmenetlust. Samal ajal olid käed-jalad tööd täis ka tarbijakaitseametil. Facebookis loodud grupiga «Maailma parim bronnide müüja Riina Lepalaan :))» liitus aga iga päev uusi inimesi, kellest nii mõnedki olid petta saanud. Veel praegugi on seal üle viiesaja liikme.

Mõni kuu hiljem, 2014. aasta veebruaris oli Lepalaane ja tema reisifirma kohta politseisse laekunud 59 avaldust ning rahalisi nõudeid esitatud umbes 100 000 euro eest. Pettunud klientide väitel maksid nad piletite eest läinud aasta septembris või oktoobris, kuid reisile sõitmiseks vajalikke pileteid ei saanud.

Sarnane käekiri

Möödus aasta, kui tarbijakaitseamet 9. jaanuaril 2015 avalikkust hoiatas: vaid mõne päeva jooksul on ametile laekunud ligi 20 pöördumist seoses reisifirmaga Reisiks OÜ (Reisiks Kaugele), kes avaldab reisiteenuste pakkumisi nii oma veebilehel kui ka Facebookis. Reisiks tegi soodsaid pakkumisi paljudesse sihtkohtadesse, muuhulgas näiteks Indiasse, Taisse ja Türki. Ameti poole pöörduti peamiselt põhjusel, et firma jättis tegemata lennupiletite broneeringud ega väljastanud tarbijatele tähtaegselt lennupileteid, samuti ei vastanud ettevõte kõnedele ja kirjadele. 

Õige pea hakkasid levima spekulatsioonid, et Reisiksiga on seotud Riina Lepalaan, sest ka Think Green Company kliendid olid vastamisi sarnaste probleemidega ja käekiri oli liigagi sarnane. Kui avalikkusele oli alguses vaid teada, et Reisiks OÜ juhatuse liige on Hanno Kivisild ning telefonis suhtles klientidega naine nimega Gerly, siis varsti selgus, et Lepalaan siiski on järjekordse petukahtlusega firmaga seotud. 

21. jaanuaril alustas keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo probleemse reisifirma suhtes kriminaalmenetlust kelmust käsitleva paragrahvi alusel. Kokku laekus politseile 30 kuriteoavaldust. Mõned päevad hiljem teatas ettevõte oma maksejõuetusest. Tarbijakaitseamet oli selleks ajaks reisifirmaga seoses saanud 113 avaldust, kannatanuid oli aga tunduvalt rohkem. 

13. veebruaril, kui kriminaalmenetlust oli juba alustatud, toimus ettevõtte juhatuses muudatus – Kivisilla asemel sai juhatusse Lepalaan. «See oli elementaarne käik. Kuna firmas tundsin seda valdkonda ainsa spetsialistina mina, siis võtsin kogu protsessi lõpule viimise enda peale,» selgitas Lepalaan toona Postimehele.

Lisaks Lepalaanele sai kuriteokahtlustuse ka selleks ajaks juba endine omanik ja juhatuse liige Hanno Kivisild. Mõlemad lükkasid kõik enda kohta käivad kahtlustused ümber. «Kindlasti ei nõustu ma kahtlustusega. Loodetavasti annab uurimine selguse, et Reisiks ei ole raha omastanud ega kelmust toime pannud,» lausus Lepalaan toona. 

Lepalaanele esitati hiljem süüdistus, kuid Kivisilla suhtes menetlus lõpetati, sest tema seotust kuriteoga ei tuvastatud.

Tarbijakaitseameti avalike suhete juht Hanna Turetski on varem Postimehele öelnud, et Lepalaanega seotu on Eestis erakordne. «Loodan, et uurimine jõuab asja juurteni ning selline tegevus ei ole edaspidi enam võimalik.»

Üle kuulati 147 kannatanut

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas Lepalaanele süüdistuse korduvas kelmuses, mis oli toime pandud suures ulatuses ja varalise kasu saamise eesmärgil. Samuti süüdistati teda raamatupidamiskohustuse rikkumises.

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Mairi Heinsalu sõnul sai kriminaalmenetluse käigus selgeks, et toona Lepalaane nime kandnud Riina Vellamäe müüs klientidele 2013. aasta veebruarist detsembrini ning 2014. aasta juulist 2015. aasta jaanuarini erinevate ettevõtete alt nii enda nimel kui ka valenime kasutades laeva- ja lennupileteid välisriikidesse, majutust välisriikides ning reisikindlustust, esitades klientidele tasumiseks arveid kogusummas ligi 200 000 eurot teadmises, et võetud kohustusi klientide ja tarnijate ees ta täita ei suuda. Samuti jättis ta tasumata tarnijatele tellitud teenuste eest arveid 11 000 euro eest. Kriminaalasjas kuulati üle 147 kannatanut, kes esitasid tsiviilhagi summas ligi 189 000 eurot.

Kohtus leidis tõendamist, et Vellamäe esitas 2013. aastal OÜ Think Green Company esindajana klientidele arve nende tellitud teenuste kohta, mille eest kliendid tasusid ettevõtte arveldusarvele. Nii lõi ta klientidele ebaõige ettekujutuse sellest, et Think Green Company on võimeline teenust tagama ja et ettevõttele maksud raha edastatakse tarnijatele.

Tegelikkus oli hoopis teine: Vellamäe müüs klientidele teenuseid alla tegeliku hinna ega edastanud nende makstud raha tarnijatele, jättes selliselt tagamata klientide tasutud teenused. Enamusele klientidest edastas Vellamäe broneeringunumbri näitamaks, et teenus on tarnijalt tellitud, kuid tegelikkuses tühistasid tarnijad Think Green Company tehtud broneeringud põhjusel, et nendeni raha ei jõudnud. Tühistatud broneeringutest ta aga kliente ei teavitanud ega tagastanud ka neile raha.

Kui tarnijad said reisiettevõtte probleemidest teada ja keeldusid seejärel firmaga koostööd tegemast, esitas Vellamäe Think Green Company pakutavate teenuste müügiarveid ka OÜ World-class nimel, mille asutaja, osanik ja juhatuse ainuliige ta alates 2013. aasta veebruarist veel praeguseni on. 

Nii esitas ta Think Green Company nimel ja esindajana ning OÜ World-class nimel klientidele arveid kokku vähemalt 96 tellitud reisi või sellega seotud teenuse eest kogusummas 105 776 eurot. 

Ettevõtted ammu pankrotis

Olles juba suures ulatuses kelmuse toime pannud, tegi ta varsti sedasama teises reisiettevõtjana tegutsevas ettevõttes OÜ Reisiks, kuid sedakorda varjunime alt. 2014. aasta suvest kuni 2015. aasta jaanuarini müüs ta varalise kasu saamise eesmärgil Reisiks OÜ nimel, samal ajal end kellegi teisena esitledes, reisipakette ja lennupileteid välisriikidesse teadmisega, et tegelikult ei suuda ta klientide ja tarnijate ees kohustusi täita. Pikalt töötas ta Reisiks OÜ-s reisikonsultandina, 2015. aasta veebruaris sai ta aga Reisiks OÜ juhatuse ainuliikmeks.

Nii nagu Think Green Company puhul, müüs ta ka Reisiks OÜ-s tegutsedes teenuseid alla tegeliku hinna ega edastanud klientide raha tarnijatele või tegi seda osaliselt. Enamusele klientidest edastas ta broneeringunumbri näitamaks, et teenus on tarnijalt tellitud, kuid tegelikkuses olid tarnijad broneeringud tühistanud, kuna nendeni maksed ei jõudnud. Tühistatud broneeringutest aga kliendid teadlikud ei olnud ja raha nad tagasi ei saanud. Nii esitas Vellamäe Reisiks nimel klientidele arveid kokku vähemalt 65 tellitud reisiteenuse eest kogusummas 92 616 eurot, seisab kohtumääruses.

OÜ Think Green Company pankrot kuulutati välja 2014. aasta oktoobris ja Reisiks OÜ pankrot 2015. aasta mais. Mõlema firma pankrotimenetluse käigus selgus, et Vellamäe ei korraldanud äriühingu raamatupidamist viisil, mis oleks võimaldanud ettevõtte pankrotihalduril, samuti kohtul saada täielikku ülevaadet äriühingu varadest ja kohustustest. Seega pani ta veel toime raamatupidamise korraldamise nõuete teadva rikkumise, mille tulemusena oli oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohuslase varalisest seisust.

Tagasi üles