Ministeeriumi kinnitusel vähenenud töövõimega inimesed sissetulekuta ei jää

Puudega inimeste meeleavaldus uue tööhõivereformi suhtes.

FOTO: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Sotsiaalministeerium teatas, et vähenenud töövõimega inimesed nende töövõime hindamise ajaks sissetulekuta ei jää.

Viimase kuu jooksul on ilmnenud, et seoses oodatust kehvema andmekvaliteediga tervise infosüsteemis võib teatud juhtudel venida töötukassa otsuse tegemine üle seaduses lubatud tähtaja. See tähendab, et otsust ei pruugita jõuda teha enne inimese varasema pensionistaatuse aegumist, teatas sotsiaalministeerium.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski on esitanud kooskõlastamisele eelnõu, mille kohaselt on inimesel õigus töövõimetoetuse ettemaksele ka siis, kui temast mitteoleneval põhjusel ei saa töötukassa teha töövõime hindamise otsust ja töövõimetoetuse otsust enne püsiva töövõimetuse lõppu, lisas ministeerium.

«Seaduse muutmine võtab muidugi aega ning sellest tulenevalt oleme töötukassaga leidnud võimaluse tõlgendada seniks seadust inimesele soodsas suunas ning maksta bürokraatia hammasrataste vahele jäänud inimestele nende toetus välja,» ütles Ossinovski.

Et toetuse maksmise ajal pole teada, kas ja millises ulatuses inimesel töövõimetoetusele õigus tekib, arvutatakse toetuse suurus inimesele makstud töövõimetuspensionist arvutatud päevamäära põhjal. «Töötukassa on valmis sellistel tingimustel makseid tegema hiljemalt 1. maist,» ütles töötukassa juhatuse liige Erik Aas.

2015. aastal viidi töövõimetoetuse seadusesse sisse muudatus, millega tagatakse vähenenud töövõimega inimesele katkematu sissetulek töövõimetoetuse ettemakse abil. Töövõimereformi ettevalmistamisel võeti arvesse asjaolu, et töövõimetoetuse ettemakse on vajalik just seetõttu, et toetuse ja pensioni maksmise erinevuste tõttu ei tekiks inimestel sissetulekuta perioodi.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles