Siseministeeriumi andmekeskuste ülalpidamiseks napib raha

FOTO: SCANPIX

Siseministeeriumi teatel valitseb kõige suurem puudujääk ministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse andmekeskuste ülalpidamiskuludes, kuhu järgmiseks neljaks aastaks küsitud 6,2 miljon eurot otsustas valitsus eraldamata jätta.

Samas eraldas valitsus järgmiseks neljaks aastaks täiendavalt 6,35 miljonit eurot operatiivraadioside uuendamiseks ja 630 000 eurot päästeautode arvutite asendamiseks.

Ka tõusevad lähiaastatel siseturvalisuse tagajate palgad ja paraneb nende töövarustus, sest lõppenud eelarveläbirääkimistel otsustas valitsus tuleval aastal nende palgatõusuks eraldada 5 miljonit eurot. Lisaks suunatakse siseturvalisuse raha sõidukite uuendamiseks, idapiiri hooldamiseks ning IT-vahendite väljavahetamiseks ja ülalpidamiseks.

Eelkõige suurenevad tuleval aastal kõige madalamat palka saavate siseturvalisuse töötajate sissetulekud, täpse palgarahade jaotuse otsustavad asutuste juhid. Siseminister Andres Anvelt rõhutas, et riigieelarve strateegia läbirääkimistel oli kõige olulisem tervishoiu rahastus ja selle jaoks tegid kõik ministeeriumid kompromisse. Näiteks oleks kõigi siseturvalisuse töötajate palkade konkurentsivõime tagamiseks järgmiseks neljaks aastaks vaja täiendavalt 139 miljonit eurot.

«Siseministeeriumi valitsemisalas on mitu küsimust, mida selle eelarvega ei saa veel lahendada, aga me vaatame ka väga tõsiselt enda sisse, millised on meie enda prioriteedid – üle oma varju ei hüppa. Kindel on aga see, et me seame endale eesmärgi pakkuda inimestele samal tasemel teenust ja turvatunnet kui seni,» ütles Anvelt.

Siseturvalisuse valitsemisala transportvarasse investeeritakse järgmisel neljal aastal kokku 10 miljonit eurot. Lähiaastate jooksul tuleb välja vahetada ligi neljandik siseturvalise sõidukitest, kuna sõidukitesse on pikalt liiga vähe investeeritud ja suur osa neist on amortiseerunud. Peamiselt vahetatakse välja politsei- ja päästesõidukeid. Lisaks näeb valitsus päästeameti varustuse uuendamiseks igal aastal ette 3 miljonit eurot ning vabatahtlikele maa- ja merepäästekomandodele pool miljonit eurot lisaraha aastas.

Idapiiri hoolduskuludeks kinnitati riigieelarve strateegias perioodiks 2020–2021 kolm miljonit eurot aastas. See on mõeldud ülalpidamiskuludeks, kuna investeeringute raha idapiiri ehituseks otsustati ära juba mullu. Kokku kulub idapiiri ehituseks umbes 74 miljonit eurot.

Juba sügisel otsustas valitsus panustada politsei kiirreageerijate võimekuse tõstmisesse lähiaastatel 3,9 miljonit eurot aastas ja piirkonnapolitseinike arvu suurendamiseks 2018. aastal 2 miljonit eurot, järgmistel aastatel 1,3 miljonit eurot aastas.

Tagasi üles