Kampaaniatingimused 

1. Üldsätted 

1.1. AS Eesti Meedia (edaspidi: Eesti Meedia) Dagmar lambi raamatu „Kirjad tütrele. Ehk kuidas ma emaks kasvasin ja oma last kogemata maha ei tapnudˮ kampaania (edaspidi: Kampaania) algab 4.05.2017 ja kestab kuni 14.05.2017 kell 14.00 (edaspidi: Periood). Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijakampaaniaga. 

1.2. Kampaaniat korraldab AS Eesti Meedia, asukoht Maakri 23a, 10145 Tallinn, registrikood 10472757, e-post: kaupo.meiel@eestimeedia.ee, telefon: 5263579 (edaspidi: Korraldaja). Toodud kontaktidelt on võimalik saada ka lisainformatsiooni Kampaania kohta.

1.3. Kampaania korra on Kampaania Korraldaja kehtestanud käesolevates tingimustes. 

2. Kampaanias osalemine 

2.1. Kampaanias saavad osaled kõik isikud, kellel on loodud Facebook.com lehel konto ning nad on lisanud Post Factum lehe enda lemmikuks, lisaks jaganud käesoleva tarbijakampaania postitust ja kirjutanud kommentaariumisse oma emadepäevasoovi.

3. Auhind ja auhinna tingimused 

3.1. Korraldaja loosib kampaanias kõigi osalejate vahel ühe võitja, kes saab Dagmar Lambi raamatu „Kirjad tütrele. Ehk kuidas ma emaks kasvasin ja oma last kogemata maha ei tapnudˮ.

3.2. Võitjaga võetakse personaalselt Facebooki sõnumite kaudu ühendust 14. mail kell 14 ning lepitakse kokku auhinna kättesaamine ja üleandmine.

3.3. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas. 

3.4. Juhul, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga punktis 1.2. toodud kontaktidel ühendust saada 16. juunil hiljemalt kella 17.00-ks, siis on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata. 

4. Muud tingimused 

4.1. Kampaanias osalejate poolt käesolevate tingimuste eiramise või Eesti Meediale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Eesti Meedia süüst, ei vastuta Eesti Meedia Kampaanias osalemise või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest. 

4.2. Osaleja kinnitab Eesti Meediale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Eesti Meedia poolt Kampaania kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda Kampaanias. 

4.3. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Eesti Meedial ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele Postimees.ee lehel. 

4.4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 

4.5. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult märgusõnaga „Dagmar Lambi raamatu kampaania“ hiljemalt 22.05.2017 käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Eesti Meedia lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pretensiooni laekumisest.