Fotod: president ülendas Meelis Kiili kindralmajoriks

Meelis Kiili saamas kindralmajori paguneid.

FOTO: Kristjan Prii / Kaitseliit

President Kersti Kaljulaid kirjutas täna alla käskkirjale, millega ülendas kaitseväe juhataja ettepanekul Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiili kindralmajoriks.

Eesti on kindralmajor Kiili kandidatuuri esitanud ÜRO UNTSO sõjalise missiooni juhi kohale, teatas presidendi kantselei.

ÜRO sõjaline vaatlusmissioon Lähis-Idas (UNTSO, United Nations Truce Supervision Organization) loodi 1948. aastal ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 50 (1948). UNTSO tegevuspiirkond on Iisrael, Egiptus, Liibanon ja Süüria.

Sõjaliste vaatlejate ülesanne on jälgida rahukokkulepetest kinnipidamist Lähis-Idas ja vältida väiksemate vahejuhtumite eskaleerumist laiemateks konfliktideks. UNTSO on ÜRO vanim sõjaline missioon.

Kiili on olnud Kaitseliidu ülem viimased viis aastat.

President andis Meelis Kiilile kindralmajori auastme

FOTO: Kristjan Prii / Kaitseliit

Tagasi üles