iDeal kampaania

Aarne Saluveer kinnitas töötajatele: Otsa kool saab sügisest uue juhi

Aarne Saluveer.

FOTO: Mihkel Maripuu

Täna hommikul Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis toimunud koosolekul teatas koolipere pahameele alla sattunud direktor Aarne Saluveer, et kool tõepoolest jätkab uuest õppeaastast uue juhiga.

Täna hommikul tutvustati Otsa kooli töötajatele haridusministeeriumi tellimusel veebruaris läbi viidud rahuloluküsitluse tulemusi. Samasugune küsitlus viidi koolis läbi ka neli aastat tagasi.

Küsitlus nägi välja nii, et töötajad pidid veebikeskkonnas hindama 35 väidet – kas nad nõustuvad väitega või mitte. Väited puudutasid muu hulgas läbisaamist kooliperes, töötingimusi, töötajate motivatsiooni ja võimalusi arenemiseks ning kooli juhtimist.

Just kooli juhtimise küsimus on viimastel nädalatel palju kõneainet pakkunud. Mäletatavasti andsid 79 õpetajat allkirja direktor Aarne Saluveeri umbusaldamise avaldusele, milles nõuti tema lahkumist koolijuhi kohalt.

Küsitluski näitas, et juhtimisega koolis kuigi rahul ei olda. Nii leidis pisut üle poole küsitlusele vastanud 59 töötajast, et juhtimiskultuur ei toeta töötajate tegevust ja arengut. Sama paljud ei nõustunud väitega, et direktori käitumine on teistele eeskujuks.

Kolmandik vastanuist leidis, et direktor ei pea sõna, pooled vastajad tundsid jällegi, et koolijuht ei hooli oma töötajatest. Samas leidis koguni 97 protsenti vastanuist, et direktor hoolib õpilastest.

Absoluutselt kõik vastajad teatasid, et neile meeldib tehtav töö, küll aga kurtis kolmandik neist, et nad ei saanud küsitlusele eelnenud poole aasta jooksul koolijuhtidega rääkida oma arenguvõimalustest. 86 protsenti vastanuist leidis, et neid on koolis piisavalt tunnustatud.

Ühtlasi said küsitluses osalenud kommenteerida kooli arengusuundi ning teha samal teemal ka ettepanekuid. Ühe probleemse valdkonnana toodi välja koolijuhi autoritaarsus ja asjaolu, et töötajad ei kaasata aruteludesse ning nende ettepanekutega ei arvestata. Ka leidsid töötajad, et direktori käitumine sõltub tujust ja tema suhtlemisstiil on ähvardav ja üleolev.

Postimees uuris haridus- ja teadusministeeriumilt, milliseid järeldusi ja täiendavaid tegevusi saab küsitluse tulemuste pinnalt teha või kavandada. Vastas ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna asejuhataja Tarmu Kurm: 

«Täna tutvustati Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis rahuloluküsitluse tulemusi ja arutleti nii nende üle kui ka laiemalt kooli tuleviku üle. Koolijuht tõi tulemusi tutvustades välja ettepanekud parendustegevusteks, kuulati ära töötajate ettepanekud ning kooli juhtkonna ülesanne on asuda neid ellu viima. Ühtlasi kinnitas Aarne Saluveer koosolekul, et kool jätkab uuest õppeaastast uue juhiga.»

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps (KE) ütles möödunud nädalal Postimehele antud intervjuus, et lähima kuu jooksul kuulutatakse välja konkurss Georg Otsa muusikakooli, Tallinna muusikakeskkooli ja Tallinna balletikooli baasil loodava uue, kaunite kunstide kooli direktori leidmiseks. Uus juht alustab tööd sügisel, esmalt alustab ta tööd Otsa kooli juhina ning samas koordineerib ka uue kooli loomist.

Tagasi üles