Fotod: kaitseväe juhataja annetas USA Euroopa maavägede ülemale ohvitseri mõõga

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras autasustas täna USA Euroopa maavägede ülem kindralleitnant Ben Hodgesit pikaajalise panuse eest Eesti riigikaitsesse maaväe ohvitseri mõõgaga.

«Kindralleitnant Hodges on selgelt rõhutanud Ühendriikide ja Eesti kaitsealase koostöö vajalikkust,» ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.

Terras lisas, et kindralleitnant Hodges on USA Euroopa maavägede ülemana muuhulgas toetanud Ühendriikide üksuste osalemist Eesti õppustel Kevadtorm ja Siil ning EUCOMi õppusel Saber Strike.

Samuti on ta toetanud keskpolügooni taristu arendamist.

Kindralleitnant Ben Hodges alustas teenistust Ameerika Ühendriikide maaväes 1980. aastal rühmaülemana. 1986. aastal sai Hodgesist kompaniiülem, 1997. aastal asus ta juhtima 101. õhudessantdiviisi 3.pataljoni.

2002. aastal alustas Hodges teenistust 101. õhudessantdiviisi 1. brigaadi ülema ametikohal, juhtides oma üksust ka operatsioonil Iraagi Vabadus.

2009. aastal asus toona brigaadikindrali auastmes olev Hodges juhtima lõuna regionaalset väejuhatust Afganistanis.

Tagasi üles