Toimetulekutoetus võib tõusta kümne euro võrra

10 евро.

FOTO: Arvo Meeksi/Valgamaalane

Lähiajal on plaanis muuta senist toimetulekutoetuse süsteemi, muu hulgas on kavas tõsta toimetulekutoetust kümne euro võrra.

Valitsus kiitis sel nädalal heaks toimetulekutoetuse süsteemi muudatusettepanekud, millega julgustatakse toimetulekutoetuse saajaid töötama, teatas sotsiaalministeerium.

Üks ettepanekutest on teha töötamise soodustamiseks erand neile, kes on viimastel kuudel saanud toimetulekutoetust ilma töist tulu omamata. Kui inimene läheb tööle, siis esimese kahe kuu jooksul tema töötasu tulevikus toimetulekutoetuse määramisel sissetulekute hulka ei arvestata. Seejärel arvestatakse järgmised neli kuud sissetulekute hulka inimese töötasust vaid 50 protsenti.

«Tavaliselt on kõige raskem esimese sammu tegemine ja tööturule sisenemine. Sellega toetame tööhõives osalema neid toimetulekutoetuse saajaid, kes on töist tulu saamata juba mitmel järjestikusel kuul saanud toimetulekutoetust,» ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Teise ettepanekuna plaanitakse alates 2018. aastast tõsta toimetulekupiir 140 euroni kuus. Seni on toimetulekupiir üksi elavale inimesele ja perekonna esimesele liikmele olnud 130 eurot kuus.

Sotsiaalkaitseministri ettepanekul kiideti neljapäeval heaks ka teised toimetulekutoetuse süsteemi paindlikumaks muutmise ettepanekud – näiteks antakse kohalikule omavalitsusele suurem otsustusvabadus.

Lisaks on ettepanek tõsta lastele kehtivat toimetulekupiiri. Kui seni oli perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir võrdne perekonna esimese liikme toimetulekupiiriga, siis muudatuste jõustudes kehtiks igale perekonna alaealisele liikmele 1,2-kordne toimetulekupiir ehk 2018. aastal 168 eurot kuus.

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi, mille eesmärk on toetada iseseisvat toimetulekut ning leevendada inimeste ja perekondade materiaalset puudust. 2016. aastal maksti toimetulekutoetust 15 300 perele.

Sotsiaalministeeriumil paluti esitada sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu valitsusele esimesel võimalusel.

Tagasi üles