Internetis kogutakse allkirju Aaviksoo haridusministriks nimetamise vastu

Vabadussõjas võidelnute mälestamine võidusamba juures. Samba jalamile asetas pärja kaitseminister Jaak Aaviksoo.

FOTO: Mihkel Maripuu

Internetikeskkonnas Petitsioon.ee on algatatud allkirjakogumine kaitseminister Jaak Aaviksoo saamise vastu haridusministriks, põhjuseks ministri kuukirjas Diplomaatia ilmunud artikkel «Infokonfliktid ja enesekaitse», milles ta kriitikute hinnangul õigustab rahvusliku identiteedi ehitamist tõe salgamise abil.

Artiklist alanud ja ajakirjanduse arvamuskülgedel ning internetikeskkondades jätkunud diskussioon valede, pooltõdede ja identiteedikujundamise üle päädis Petitsioon.ee võrgulehel algatatud allkirjadekogumisega Aaviksoo haridusministriks nimetamise vastu.

Petitsiooni «Ei rahvusliku ja riikliku identiteediga manipuleerimisele» autorite meelest, et tohi haridussüsteemi rakendada eesmärgi teenistusse kujundada rahvuslikku ja riiklikku identiteeti tõe salgamise või koguni valetamise teel.

«Meie, allakirjutanud, ei saa nõustuda Jaak Aaviksoo väitega, et «riikidel on õigus valedele» ja et seega «keegi ei saa meid [riigina] sundida tõde rääkima, kui me ise seda ei taha», mille kohaselt eesti rahvuslikku ja riiklikku identiteeti võiks kujundada või koguni peaks kujundama tõe salgamise, sellega manipuleerimise või lausa valetamise teel.Eesti on sellise vaate hukatuslikkust lähiajaloos väga valusalt tunda saanud ning see peaks olema meile õpetanud, kui väär ja ohtlik selline tee on.Seetõttu peame vastuvõetamatuks selliste seisukohtadega isiku nimetamist Eesti Vabariigi haridusministriks. Oleme veendunud, et vabas riigis ei tohiks haridussüsteemi rakendada ideoloogilise ajupesu teenistusse ning et eestlaste identiteet ja ajalooteadvus peaksid põhinema pürgimusel tõe poole, mitte selle teadlikul mahasalgamisel või koguni valedel,» öeldakse petitsioonis.

Petitsioonile on oma allkirja andnud näiteks Aaviksoo artiklit leheveergudel teravalt kritiseerinud Tallinna Ülikooli rektor Rein Raud, aga näiteks ka riigikogu liige Toomas Trapido, ajaloolane Magnus Ilmjärv ja õigusteadlane Rein Müllerson.

Petitsioon on hetkeseisuga saanud avaldamise päevast ehk eilsest alates 149 allkirja.

Jaak Aaviksoo kommentaari pole Postimees.ee'l veel õnnestunud saada.

Tagasi üles