Kaitseväe keskpolügoonil algab 1500 osalejaga õppus

USA ründekopter AH-64 Apache.

FOTO: Jung Yeon-Je / AFP / Scanpix

Kaitseväe keskpolügoonil algab esmaspäeval ligi 1500 osalejaga õppus Saber Strike. Balti riikides ja Poolas aset leidval Ameerika Ühendriikide maaväe iga-aastasel õppusel Euroopas osalevad esimest korda kõik NATO lahingugrupid.

Eestis võtavad õppusest osa Scoutspataljoni, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Ameerika Ühendriikide ja Soome sõdurid.

1. jalaväebrigaadi ülema kolonel Veiko-Vello Palmi sõnul võimaldab Saber Strike eelkõige jätkata NATO lahingugrupi integreerimist brigaadi koosseisu, millele lahingusituatsioonide harjutamine kaasa aitab. «Õppusele on kaasatud märkimisväärne hulk USA õhujõudude tehnikat ning see annab brigaadi staabile omakorda hea võimaluse harjutada õhuründevahendite tegevuse koordineerimist,» ütles kolonel Palm.

Kaks nädalat vältaval õppusel harjutavad üksused esmalt lahingülesannete täitmist kompaniide koosseisus, mida õhust toetavad Ühendriikide ründehelikopterid. Õppuse teises faasis moodustatakse osalevatest üksustest kaks poolt, kellest üks täidab ründavaid ülesandeid ning teine harjutab viivitus- ja kaitsetegevust.

Lisaks Scoutspataljonile ning Ühendkuningriigi ja Prantsuse sõduritest koosnevale NATO lahingugrupile osalevad õppusel Saber Strike ka pioneerirühm Soomest ning Ameerika Ühendriikide ründehelikopterid AH-64 (Apache) ja UH-64 (Black Hawk) ning õhutulejuhid.

Õppuse Lätis toimuval osal harjutatakse muu hulgas vägede vastuvõtmist ning eelpaigutamist, Leedu ja Poola piiril viiakse läbi õhurünnaku ja jõeületuse harjutused.

Õppuse juhtriik on sel aastal Läti, seal asub ka õppuse juhtstaap. Kokku 20 NATO liitlas- ja partnerriigi üksust jaotuvad kolme Balti riigi ja Poola vahel, Eestis keskendub tegevus kaitseväe keskpolügoonile, Tapale ja Ämarisse.

Tagasi üles