Anders Tsahkna peeti kinni suuremahulises soodustuskelmuses kahtlustatavana
Oluliselt täiendatud kell 18!

Anders Tsahkna

FOTO: Egert Kamenik

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo pidas täna kinni kolm meest, nende seas Keila haigla juhi Anders Tsahkna, keda kahtlustatakse soodustuskelmuses kogusummas üle 3,9 miljoni euro.

Riigiprokurör Eve Oleski sõnul esitas SA PJV Hooldusravi juhatuse liige Anders Tsahkna kahtlustuse järgi sotsiaalministeeriumile taotluse tema ettevõttele kuuluva Keila haigla hoonete osaliseks rekonstrueerimiseks, teades, et taotluses esitatud andmed ei vasta tegelikkusele ja taotluse koostamise eesmärgiks oli pettuse teel toetust saada.

Samuti kahtlustatakse Tsahknat rahandusministeeriumile teadvalt ebaõigete andmetega toetuse väljamaksetaotluste esitamises.

Skeemi eesmärgiks oli riigiprokuröri selgitusel saada haigla rekonstrueerimiseks raha nii, et nõutud omafinantseeringut ise ei tasuta. Selleks paisutati ehitusmaksumus tegelikkusest kunstlikult mitme miljoni euro võrra kõrgemaks.

«Kahtlustuse järgi on veel kaks meest võimaldanud enda kontrolli all olevate ettevõtete kaudu luua näiliste tehingute ahela abil ja fiktiivsete arvete alusel ebaõige ettekujutuse omafinantseeringu kulude katmisest. Kokku maksti rahandusministeeriumi poolt Anders Tsahkna esitatud väljamaksetaotluse alusel toetust ligi 3,9 miljonit eurot,» selgitas Olesk kahtlustuse sisu.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juhi Janek Maasiku sõnul on juhtum järjekordne näide ulatuslikult petuskeemist, mis uurijatele silma jäi. «Soodustuskelmuste avastamine on meie prioriteet. Tegemist on valdkonnaga, kus jagatakse suuri eurorahasid ja taotlejad peavad toetustele ligi pääsema võrdsetel tingimustel,» ütles Maasik ja lisas, et toetused peavad teenima ühiskonna mitte üksikisiku huve.

Neli läbiotsimist

Büroojuhi sõnul viisid uurijad täna hommikul läbi nelja kinni peetud mehe elu- ja töökohtades läbiotsimised ning kuulati üle mitmeid tunnistajad.

Keila haiglasse investeerinud Astlanda Ehituse juhtkonna liikmed Kaupo Kolsar ja Olaf Hermann ütlesid Postimehele, et ei oska Andres Tsahkna kinnipidamist ja väidetavat sooduskelmust kommenteerida.

19. juulil 2010. aastal esitas SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla sotsiaalministeeriumile toetuse taotluse Põhja-Eesti Regionaalhaigla Keila korpuse rekonstrueerimiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist meetmest ja sotsiaalminister rahuldas taotluse.

2011. aastal omandas SA PJV Hooldusravi SA-lt Põhja Eesti Regionaalhaigla Keila korpuse ja esitas 2015. aastal muudetud toetuse taotluse projektile «SA Keila Haigla hoone osaline rekonstrueerimine.»

Anders Tsahknat ja veel kahte meest kahtlustatakse soodustuskelmuses ehk karistusseadustiku paragrahvi 210 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Kohtus süüdimõistmise korral on võimalik selle teo eest karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. Kahtlustuse on saanud ka juriidiline isik SA PJV Hooldusravi. Ühte meest kahtlustatakse soodustuskelmusele kaasaaitamises.

Kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur ja viib läbi keskkriminaalpolitsei. Kriminaalmenetlus alustati 2012. aasta lõpus.

PVJ Hooldusravil läks Eesti suurima hooldusravikeskuse rajamine üle kivide ja kändude. 2014. aasta sügisel oli reaalne oht, et PJV Hooldusravi võib ilma jääda Keila haigla rekonstrueerimiseks neli aastat varem lubatud 3,9 miljoni euro suurusest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusest, kirjutas toona Äripäev.

2014. septembri lõpus saatis sotsiaalministeerium PJV Hooldusravile kirja, milles rõhutas, et hiljemalt 31. oktoobriks peab olema Keila haiglas alustatud reaalse ehitustegevusega, saadud ehitusluba ning tagatud nõuetekohane omafinantseering. Vastasel juhul tunnistatakse toetuse andmise taotlus kehtetuks ning raha suunatakse ümber mõnele teisele projektile. Päev enne sotsiaalministeeriumi antud tähtaega saadi Keila linnalt ehitusluba.

Loe lähemalt Äripäevast.

 

Teine kriminaalasi

Tegu ei ole ainsa käimasoleva kriminaalasjaga, milles Anders Tsahknale on süüdistus esitatud.

Mullu sai meditsiiniäris tegutsev ekspoliitikust ettevõtja Anders Tsahkna Hiiu hooldusravila aastatetaguse omandivaidluse tõttu süüdistuse kuriteos ja peab ka selle eest kohtu ette astuma.

Leho Tamvere (OÜ Sillen konsultatsioonid, PJV Hiiu Ravikeskus AS ja SA PJV  Hooldusravikeskus juhatuse liige) süüdistatakse selles, et ta sõlmis 2012. aastal erinevaid lepinguid, millega võttis OÜ Sillen konsultatsioonidele rahalisi kohustusi 3,5 miljoni euro ulatuses. Seega Leho Tamvere pani toime seadusest tuleneva teisele isikule kohustuse võtmise õiguse ebaseadusliku ärakasutamise.

Lisaks süüdistatakse Leho Tamvere selles, et ta Kaidi Vainola kaasabil võõrandas PJV Hiiu Ravikeskus ASi varaks olnud OÜ Sillen konsultatsioonid osa ja põhjustas sellega PJV Hiiu Ravikeskus AS maksevõime olulise vähenemise. Seega pani Leho Tamvere süüdistuse järgi toime juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikme poolt võlgniku varalise seisundi teadva kohustustevastase kahjustamise, millega on põhjustatud võlgniku maksevõime oluline vähenemine

Anders Tsahknat süüdistatakse selles, et ta aitas kaasa Leho Tamverel panna toime seadusest tuleneva teisele isikule kohustuse võtmise õiguse ebaseadusliku ärakasutamise.

Kaidi Vainolat süüdistatakse selles, et ta aitas ainelise kaasabi vormis oma tegevusega kaasa Leho Tamvere poolt juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikme poolt võlgniku varalise seisundi teadva kohustustevastasele kahjustamisele, millega on põhjustatud võlgniku maksevõime oluline vähenemine.

Süüdistuse järgi pandi kõik teod toime 2012. aastal. Kriminaalmenetlus alustati sama aasta lõpus.

Tsahkna varasemas intervjuus Postimehele haigla edu valemist: läbipaistvus ja selgus

- Te olete enne ka teinud suuri plaane, millest kõik ei ole edukalt lõppenud, mõni on lõppenud õige kehvasti.

Ma ei ütleks.

- Mis on Keila haigla edu valem?

Läbipaistvus ja selgus, sest me oleme avalikult kõigile ministeeriumi ametnikele öelnud, kuidas me seda teeme. Oleme personali tööle võtnud täpselt nii, nagu määrused ette näevad, oleme teinud kõike, mis on eurotoetuse taotleja kohustus.

- Kõik need jutud, et sotsiaalministeerium vaatas mõnele tähtajale läbi sõrmede, sest muidu oleks riik pidanud trahvi maksma, on kade kuulujutt?

Jah. Seda väidet saanuks kasutada pärast 31. detsembrit 2015. Meie saime valmis oktoobri lõpus.

Meil oli palju «abistajaid», kes tahtsid, et see projekt läheks untsu.

- Kes need olid?

Need, kelle kätte läks Tallinnas Hiiu haigla, mida me tagasi võitleme. Nad tegid kõik endast oleneva, et see projekt hukkuks. Et me jätaksime Hiiu rahule, aga me ei jäta.

Loe pikemalt: Tsahkna tooks maailma põdurad Keilasse arsti juurde

Sotsiaalministeerium hoiatas 2014. septembri lõpus, et jätab firma lubatud toetusest ilma.

FOTO: Allikas: sotsiaalministeerium

Tagasi üles