Kohus mõistis vietnamlasi smugeldanud maffiagrupi süüdi

Trellid. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Mihkel Maripuu

Viru maakohtu Narva kohtumaja kuulutas neljapäeval kohtuotsuse kriminaalasjas, kus üheksat meest süüdistati kuritegelikku ühendusse kuulumises, vietnamlaste smugeldamises ehk inimkaubanduses ning maksumärkideta sigarettide ja piirituse ebaseaduslikus veos Eestisse.

Süüdistatavad, nende kaitsjad ja Viru ringkonnaprokurör Olga Dorogan sõlmisid kriminaalasjas kokkulepped ning kohus, olles veendunud süüdistuste tõendatuses ja kokku lepitud karistuste ning muude meetmete seaduslikkuses, kinnitas kokkulepped.

Kuritegeliku ühenduse juhtimises süüdistatud Igor Aleynikovile (45) mõistis kohus liitkaristuseks viis aastat vangistust, millest osa kuulub ärakandmisele reaalselt, osa aga tingimisi. Tingimisi mõistetud karistuse eelduseks on viie aasta pikkuse katseaja edukas läbimine. Kohtuotsuse kohaselt konfiskeeritakse Aleynikovilt temalt juba arestitud ligi 25 000 eurot ja veel 35 000 eurot, mis tuleb hüvitada perioodiliste maksetena.

Konstantin Šestakovi (44) karistuseks on neli aastat ja neli kuud vangistust, millest osa tuleb kanda reaalse vangistusega, osa aga jäetakse tingimisi kolme-aastase katseajaga täitmisele pööramata. Siingi on tingimisi mõistetud karistuse eelduseks katseaja edukas läbimine. Samuti on üheks vabadusse jäämise tingimuseks temalt konfiskeerimisele kuuluva 5000 euro hüvitamine.

Andrey Stepanenko (53) mõistis kohus kuritegelikku ühendusse kuulumise süüdistuses prokuröri poolt süüdistuses loobumise tõttu õigeks. Tubakatoodete käitlemise korra rikkumise eest karistati teda viie kuu ja 27 päeva pikkuse tingimisi vangistusega ning täiendavalt konfiskeeriti temalt 1300 eurot ja sõiduauto BMW.

Ka Igor Tsõganovile (33), Oleg Klishinile (38), Vladimir Slavetskiy’le (49), Einar Tublile (53), Aleksei Smekalovile (48) ja Vladimir Solomonovile (53) mõistis kohus karistuseks vangistused vahemikus kolm kuni neli aastat, millest osa tuleb kanda reaalselt, osa aga jäetakse tingimisi kohaldamata. Slavetskiylt konfiskeeris kohus sõiduauto BMW.

Kohus määras hävitamisele muuhulgas kuritegude toimepanemisel kasutatud ja kahtlustatavate kinnipidamisel neilt ära võetud üle 40 mobiiltelefoni, raadiosaatjad ja navigatsiooniseadmed ning mõistis välja menetluskulud.

Süüdistuse kohaselt lõi Aleynikov kuritegeliku ühenduse 2006.aastal ning värbas ühenduse heaks tegutsema kümneid inimesi, kelle tegevust ta erinevatel ajaetappidel juhina koordineeris kuni tema kinnipidamiseni 2016. aasta 12. aprillil. Ühenduses toimis kindel käsuliin - Aleynikov andis kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid, seisukohti ja nõusolekuid kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegudest saadud varalise kasu jaotamise ning kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise osas.

Kuritegelikus ühenduses oli loodud hierarhiline juhtimine, kus tugeva konspiratsiooni eesmärgil andis Aleynikov vahetult  juhiseid edasiseks tegutsemiseks kuritegude, toimepanemisel üksnes lähedal seisvatele alluvatele, kes panid ise vahetult toime kuritegusid või edastasid Aleynikovi juhised täitmiseks vahetult kuritegusid toimepanevate teistele isikutele. Kuritegudeks olid sigarettide ja alkoholi salakaubavedu ja nende realiseerimine, aga samuti inimkaubandus..

Salakaubanduse toimepanemiseks kasutas Aleynikov ja tema juhitud kuritegelik grupp erinevaid skeeme, sealhulgas kasutati spetsiaalselt salakaubaveoks ümberehitatud sõidukeid ja veokeid, ujujate abi sigarettide toimetamisel üle riigipiiri Narva jõel, samuti Venemaal Leningradi oblastis elavaid ja raudteel töötavaid tuttavaid.

Kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ning kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus ja huvides, rahaliseks toetamiseks, samuti nende õigusabikulude katteks. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid ühendusele lojaalsena, mis omakorda kindlustas ühenduse püsivuse.

Aleynikov kasutas kuritegeliku ühenduse vahendeid ja kuritegelikul teel saadud kasumit täiendavate salakaupade omandamisel, kuritegeliku ühenduse liikmetele tasude maksmisel, aga ka oma isikliku maja ehitamisel Narvas, samuti äri- ja eluruumide edendamisel Küprosel.

Aastatel 2006-2007 omandasid Aleynikov ja tema poolt juhitud kuritegelik grupp korduvalt eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt Venemaa Föderatsioonis suures koguses kokku vähemalt 2170,6 liitrit käitlemiseks keelatud piiritust. Piiritus ladustati esmalt Ivangorodis, toimetati seejärel Eestisse, kus see Narvas ja lähiümbruses peideti, ning seejärel realiseeriti.

Aastatel 2006-2016 toimetas kuritegelik grupp ebaseaduslikult Eestisse kokku vähemalt 7,6 miljonit maksumärgiga märgistamata või nõuetele mittevastavas suures koguses müügipakendis sigaretti. Salasigarettide Eestisse toimetamiseks kasutati näiteks Venemaalt Eestisse sõitnud vedurijuhtide abi – nii viskasid kaks vedurijuhti 2011. aasta märtsis Narva jõudes vedurist välja 370 000 Venemaa maksumärkidega sigaretti, mille MTA töötajad kinni pidasid ja ära võetsid.

Seejärel muutis kuritegelik ühendus Igor Aleynikovi teadmisel ja korraldamisel kuritegude toimepanemise moodust, kaasates selleks allveeujumisoskuse ja varustusega erinevaid isikuid, kes toimetasid korduvalt üle Narva jõe erinevates kohtades suurtes kogustes salasigarette. Sel moel toimetati Eesti Vabariiki vähemalt 1,5 miljonit sigaretti.

Viimasel ajal kasutati maksumärkideta sigarettide Eestisse toomiseks erinevaid sõidukeid, millega toodi Venemaalt ja Valgevenest Läti kaudu Eestisse üle viie miljoni salasigareti, mis ladustati ja seejärel müüdi edasi Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Paides ja Tallinnas ning linnade lähiümbruses.

2015. aasta sügisel ja 2016. aasta kevadel toimetati Venemaalt Eestisse, täpsemalt Võrumaale kokku 51 Vietnami kodanikku. Neist 25 laaditi sadulveokisse ja toimetati edasi Läti Vabariiki, 15 vietnamlast peeti 2015. aasta novembris ja veel 11 mullu aprillis. Kui K-komando kurjategijate Ford Mondeo aprilli keskel Põlvamaal Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa 226. kilomeetril kinni pidasid, avastasid nad auto pagasiruumist 11 täisealist vietnamlast, üks naine ning kümme meest.

Vietnamlasi vedanud sõiduauto peeti kinni ajal, mil kurjategijad otsisid võimalust ja kohta inimeste paigutamiseks spetsiaalselt selleks kohale toodud veoki haagisesse. Kurjategijatel oli kavas toimetada inimesed Poola. Sõiduki kinnipidamise koha ja aja määramisel lähtus politsei kõrvaliste isikute ohutuse tagamisest ning asjaolust, et osalised ise politsei sekkumist oodata ei oskaks.

Tagasi üles