Kihnu lähistel madalikule sõitnud kaubalaev sai ühekordse ülesõidu loa Rootsi

Kihnu lähedal jäi 31. märtsil madalikule kaubalaev Listervik.

FOTO: Politsei- ja piirivalveamet

Kihnu saare lähedal neljapäeva, 31. märtsi hommikul madalikule sõitnud Gibraltari lipu all olev kaubalaev Listervik sai klassifikatsiooniühingu Germanischer Lloyd esindajalt 5. aprillil pärast tuukriülevaatust ühekordse ülesõidu loa suunduda Rootsi Karlshamni sadamasse tingimusel, et teda saadab sõsarlaev Listerland.

Laevale Listerland laaditi ümber ka osa Listerviki lastist ja Karlshamni sadamas lossitakse kogu laeva jäänud last, pärast laeva lossimist selgub ka remondisadam, vahendas veeteede ameti pressiesindaja.

Tuukriülevaatusel tuvastati Listervikil laevakere veealuse osa läbivad vigastused põhja ballastitankides, mis ei takista laeva ühekordset sõitu esialgsesse sihtsadamasse. Reostusohtu ei ole.

Veeteede amet sisestas sündmuse kohta teate Paris MoU laevakontrolli andmebaasi ja laev kuulub sihtsadamas kontrollimisele sadamariigi ametivõimude poolt. Veeteede amet informeeris laevaõnnetusest kohe ka lipuriigi Gibraltari mereadministratsiooni ja vastavalt lipuriigi palvele edastab neile kogutud informatsiooni.

Tagasi üles