Alaealistel pole varsti solaariumisse enam asja

Solaarium võib kahjustada tervist.

FOTO: Panther Media/Scanpix

Sotsiaalministeeriumis valminud rahvatervise seaduse eelnõu keelustab muu hulgas solaariumi- ja tätoveerimisteenuse osutamise alla 18-aastastele, et kaitsta neid eelkõige vähki haigestumise eest.

Keelustamisel on ministeerium lähtunud Maailma Terviseorganisatsiooni otsusest lisada solaarium esimese grupi kantserogeenide hulka. See tähendab, et solaariumi seos vähki haigestumisega on teaduslikult tõestatud.

Tätoveerimisega seotud oht tuleneb eelkõige tätoveerimisel kasutatavatest värvidest, mis võivad sisaldada laste tervisele negatiivset mõju avaldavaid raskemetalle ja orgaanilisi ühendeid.

Piirangute eesmärk on kaitsta lapsi teenuste eest, mis võivad suurendada eelkõige vähki haigestumise riski.

Samuti kavatsetakse seada piirang invasiivsetele kosmeetikuteenustele, mille käigus läbistatakse nahka (v.a kehaaugustamine) ning mille puhul kaasneb oluline terviserisk, lubades neid edaspidi osutada vaid tervishoiutöötajatel. Sellised teenused on näiteks ilusüstid ja mesoteraapia, sügav keemiline koorimine ning mikronõelumine.

Eelnõu kohaselt ei saaks edaspidi müüa lasteaedades ja koolides madala toiteväärtusega ja kõrge energiasisaldusega toitusid. Piiranguga tahetakse muuta laste haridusasutustes asuvate müügikohtade sortimenti senisest enam tervist toetavaks ning mõjutada seeläbi laste toitumisharjumusi ja -käitumist.

Euroopas on alla 18-aastastel solaariumi kasutamine keelatud Prantsusmaal, Suurbritannias, Saksamaal ja Hispaanias. Tätoveerimine on alaealistel keelatud näiteks Taanis, Prantsusmaal, Rumeenias, Rootsis ja Suurbritannias.

Sarnane praktika, kus invasiivseid kosmeetikuteenuseid võivad osutada vaid tervishoiutöötajad, kehtib ka näiteks Prantsusmaal ja Taanis.

Uus seadus on plaanitud jõustuma 2019. aasta 1. jaanuaril. 

Tagasi üles
Back