Riik otsustas lisamiljonite saamiseks põhimõtteliselt muuta tervishoiu rahastamist

Töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski on korduvalt pidanud meedikutega tervishoiurahastamise üle läbi rääkima.

FOTO: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Kui seni on tervishoidu rahastatud töötajate palkadelt makstud sotsiaalmaksu, siis nüüd on Eesti riik otsustanud senist korda põhimõtteliselt muuta ning ravikindlustusse hakkab laekuma raha ka eakate eest.

«Parem ja kättesaadavam arstiabi on minu üks olulisemaid prioriteete ning on selge, et praeguse rahastusega ei ole seda võimalik saavutada,» ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Sellest tulenevalt on valitsus otsustanud suunata tervishoidu lisaraha ja hakata maksma haigekassale sotisaalmaksu vanaduspensionäride eest. Kui praegu laekub haigekassale 13 protsenti töötaja palgalt makstud sotsiaalmaksult, siis eakate eest hakkab riik panustama järk-järgult. Järgmisel aastal hakkab riik eakate eest maksma Eesti Haigekassa eelarvesse seitse protsenti, 2019. aastal kümme protsenti, 2020. aastal 11 protsenti, 2021. aastal 12 protsenti ja 2022. aastal 13 protsenti mitte töötavate vanaduspensionäride pensionilt. Tänu sellele laekub haigekassa eelarvesse 2018. aastal 34 miljonit lisaraha, 2019. aastal 46 miljonit, 2020. aastal 53 miljonit ja 2021. aastal 76 miljonit eurot.

Tervishoiu rahastamise killustatuse vähendamiseks näeb eelnõu lisaks ette praegu riigieelarvest rahastatud teenuste rahastamise kohustuste järkjärgulise üleviimise haigekassasse. Olulisemate teenustena puudutab see kiirabi, kunstliku viljastamise ja perearstide asendustasude kulude katmist. Patsientide jaoks see muutusi kaasa ei too.

Praegu kehtiv solidaarne ravikindlustussüsteem põhineb sellel, et töötava inimese tasudelt läheb 13 protsenti ravikindlustuse eelarvesse. Haigekassa tulubaasi laiendamine pensionäride eest makstava eraldisega vähendab haigekassa tulubaasi sõltuvust tööealise elanikkonna panusest, kuna pensionäride arvu suurenemisel kasvab ka eraldis haigekassale.

Eelnõuga tehakse kokku muudatusi üheksas seaduses. Lisaks Eesti Haigekassa seadusele muudetakse muuhulgas halduskoostöö, maksukorralduse, ravikindlustuse ja tervishoiuteenuste korraldamise seadusi.

Tagasi üles