Maailma majandusfoorum: Eesti on noorte isade suhtes helde

Nii mõneski riigis on osa lapsehoolduspuhkusest võimalik kasutada ainult isadel. FOTO: SCANPIX

Maailma Majandusfoorum koostas koos väljaandega Business Insider ülevaate riikidest, mis suhtuvad värsketesse isadesse kõige paremini. Edetabelisse pääses mitu riiki Ida-Euroopast, teiste seas ka Eesti.

Rootsi

Värsketel lapsevanematele on ette nähtud 480 päevane puhkus, palk säilitatakse 80 protsendi ulatuses. 90 päeva pikkust puhkust saavad kasutada vaid isad, selle eesmärk on suurendada isa ja lapse vahelist sidet.

Eesti

Isadele on ettenähtud kaks nädalat puhkus lapse sünni järgselt. Kahe kuu jooksul enne oodatavat sünnitustähtaega saavad isad võtta puhkust. Pärast sünnituspuhkuse lõppu saab lapsevanem olla kodus 435 päeva, sel ajal makstav hüvitis arvestatakse viimase kahe kuu keskmiselt töötasult.

Island

Saareriigi vanemad saavad jagada omavahel üheksakuulist lapsehoolduspuhkust. Värske ema saab lapsega olla kodus kolm kuud, isa sama palju, kes on lapsega kodus ülejäänud kolm kuud, otsustab pere ise. Vanematele makstav hüvitis on 80 protsenti palgast.

Leedu

Noored isad saavad neli nädalat puhkust, lisaks saavad vanemad jagada 156 nädala pikkust lapsehoolduspuhkust. Vanematel tuleb otsustada, kas nad soovivad lapsehoolduspuhkuse ajal saada palga suurust hüvitist, aga seda makstakse 52 nädala eest ehk kuni lapse aastaseks saamiseni. Või soovib pere saada hüvitist 70 protsendi ulatuses palgast ja sellist hüvitist makstakse 104 nädala ehk lapse kaheaastaseks saamiseni. Ülejäänud osa lapsehoolduspuhkusest on tasustamata.

Sloveenia

Sloveenias on garanteerid 90päevane isapuhkus. Esimese 15 päeva eest makstakse hüvitist 100 protsenti palgast, ülejäänud 75 päeva eest saab miinimumpalga ulatuses tasu. Emapuhkus kestab 105 päeva, sellest 28 päev on ette nähtud sünnituse eelseks ajaks.

Ungari

Madjarite maal on isadele ette nähtud üks nädal tasulist puhkust pärast lapse sündi. Vaid emadele on ettenähtud 24 nädala pikkune puhkus pärast sünnitust, ülejäänud 156 nädala pikkust lapsehoolduspuhkust saab pere jagada omavahel. Lapsehoolduspuhkuse ajal makstakse hüvitist 70 protsendi ulatuses palgast,

Norra

Trollidemaal on kasutusel paindlik ja helde süsteem. Isad saavad võtta lapsehoolduspuhkust kuni kümme nädalat, sõltuvalt nende naiste sissetulekutest. Naised saavad lapsega kodus olla 35 nädalat, sel juhul on hüvitis 100 protsenti palgast, või 45 nädalat, siis on hüvitis  80 protsenti palgast. Koos saavad vanemad olla lapsega kodus 46 nädalat (hüvitis on 100 protsenti palgast) või 56 nädalat (hüvitise suuruseks on 80 protsenti palgast).

Soome

Ülelahenaabritest noortele isadele on tagatud kaheksanädalaline lapsehoolduspuhkus, naistele on ette nähtud 23nädalaline puhkus, mida saab osaliselt kasutada ka enne sünnitust. Pärast lapse kolmeaastaseks saamist on vanematel võimalik võtta osalist puhkust, jagades end paindlikult kodu ja töö vahel. See võimalus kehtib kuni lapse läheb teise klassi.

Mis on Maailma Majandusfoorum (World Economic Forum, WEF)

WEF on Šveitsi mittetulundusfond, mida teatakse eelkõige seoses selle korraldatud tippkohtumisega Davosi mägikuurordis Šveitsi idaosas iga aasta jaanuaris. Foorumi üritustel kohtuvad rahvusvahelised äriliidrid, maailma tipp-poliitikud, intellektuaalid ja ajakirjanikud, arutades maailma ees seisvaid küsimusi, muuhulgas ka tervishoiu ja keskkonnahoiu vallast. Lisaks tippkohtumistele avaldab Maailma Majandusfoorum uurimisraporteid.

Tagasi üles
Back