Taavi Aas: üle poole tallinlastest pooldab Reidi tee ehitust

54 protsenti Tallinna elanikest toetab või pigem toetab Reidi tee ehitust linnavalitsuse poolt välja pakutud plaani järgi, näitas linnavalitsuse tellitud ja Faktum Ariko poolt läbi viidud küsitlus.

«Küsitlusperiood oli 28. juunist kuni 11 juulini. Tegemist oli telefoniküsitlusega, mille käigus küsitleti 800 tallinlast vanuses 15 ja üle selle. Küsitlus tõi välja, et 54 protsenti vastanutest ütles, et toetab täielikult või pigem toetab Reidi tee ehitamist linnavalitsuse pakutud viisil. 29 protsenti oli neid, kes ütlesid, et pigem ei toeta või on lausa vastu,» rääkis linnapea kohusetäitja Taavi Aas.

«Meie jaoks on oluline see, et küsitluses olid ka küsimused, et kas olete kursis ja kui hästi olete kursis Reidi tee projektiga. Ja küsitlusest saab välja tuua selge joone, et mida rohkem ollakse kursis Reidi tee projektiga, seda rohkem seda toetatakse. Mina loen siit üheselt välja töökäsk-ülesande, et me peame veel ja veel rääkima sellest, missugune see Reidi tee saab tulevikus olema,» lisas ta.

Küsitluse käigus uuriti ka linlaste muid ootusi linnakeskkonna ja linnaelanike elu-olu parandamise kohta. «Siin võib olulisuse järjekorras välja tuua jalgrattateed, Pirita ja kesklinna vahelise rannapromenaadi väljaehitamise, suurte liiklussõlmede ja sõiduteede rekonstrueerimise, transiitliikluse ümberjuhtimise kesklinnast ja kesklinna jalakäijate peatänava väljaehitamise. Need on kõik sellised tegevused, millega Reidi tee on seotud,» lausus Aas.

«Seda nimetatakse küll Reidi teeks, kuid tegelikult on see projekt palju laiem. Siin on nii kergliiklusteede kui rannapromenaadi väljaehitamine ning Pirita rannapromenaadi pikendamine kesklinna. Reidi tee loob ka eeldused selleks, et me tõesti saame kesklinnas transiitliiklust vähendada, aga saame ka välja ehitada jalakäijate tänava Vabaduse väljakust kuni Jõe tänavani. Kõik need objektid on omavahel seotud,» rääkis linnapea kohusetäitja.

Aas lisas, et küsitluse tellimine ei olnud kindlasti ajendatud käimasolevast kohtuasjast. Nimelt on Roheline Liikumine Reidi tee ehitusloa kohtus vaidlustanud.

Tagasi üles