Munitsipaalpolitseis luuakse sisekontrolöri ametikoht

Mupo juhataja Aivar Toompere.

FOTO: Jaanus Lensment

Tallinna munitsipaalpolitseis luuakse sisekontrolli peaspetsialisti ametikoht.

«Õiguskantsler ja justiitsminister on maininud, et kohalike omavalitsuste korrakaitseametnikele õiguste juurdeandmisel on üheks takistuseks tõhusa sisekontrolli puudumine. Ajendatult sellest ja ka reaalsest vajadusest lõime oma koosseisu sisekontrolli peaspetsialisti ametikoha,» rääkis mupo juhataja Aivar Toompere.

«Kuu aja eest kuulutasime välja konkursi sisekontrolöri ametikoha täitmiseks, laekus 48 avaldust. Töölesoovijaid oli väga erinevaid, enim politsei- ja vanglaametnikke, juriste, maksu- ja tolliametnikke, personali- ja kohalike omavalitsuste ametnikke, üks õpetaja, üks stjuardess, üks meditsiinitöötaja ning mõned turvatöötajad ja klienditeenindajad. Tase oli väga kõrge ja valiku langetamine väga raske,» rääkis Toompere.

Valituks osutus Jaan Varter, kes on varem töötanud muu hulgas Sisekaitseakadeemia haldusjuhi ja turvajuhina, häirekeskuse Ida-keskuse juhatajana, politsei- ja piirivalvekolledži õppejõuna. Samuti on ta olnud Põhja prefektuuris juhtivkonstaabel ja politsei juhtivinspektor, rahuvalve operatsioonide keskuse rühmavanem ja väljaõppe instruktor ning Saare politseiprefektuuris konstaabel.

Sisekontrolli peaspetsialist asub tööle alates 21. augustist.

Mupo sisekontrolli peaspetsialisti tööülesanded:

*ameti esindamine ja ameti positiivse maine kujundamine;

*asutuse tegevuse või kontrollsüsteemi efektiivsust mõjutada võivate riskide hindamine, analüüsimine ja järeldusettepanekute tegemine;

*avastatud mittevastavuste ja lahendusmeetmete selgitamine, vajadusel asjaosaliste nõustamine ja juhendamine;

*probleemide edastamine ameti juhatajale seire teostamiseks;

*linna sisekontrolli strateegia elluviimine ametis;

*teenistujate tegevuse õiguspärasuse ja normdokumentidega kehtestatud reeglitest kinnipidamise kontroll;

*ameti töötajate suhtes esitatud kaebuste läbivaatamine ja tehiolude väljaselgitamine;

distsiplinaarmenetluste korraldamine;

*tööle soovijatega tööintervjuudel osalemine;

*tööle soovijatele taustauuringute tegemine avaliku info põhjal.

Tagasi üles