1.1. Üldsätted 

1.1. Postimees (AS Eesti Meedia; Maakri 23a; 10145 Tallinn; e-post: turundus@postimees.ee; telefon: +372 666 2181) ja Hyundai Motor Baltic Oy (Varre 1; 10138 Tallinn) (edaspidi: Korraldaja) korraldavad ajavahemikul 21.08.2017 kuni 13.09.2017 (edaspidi: Periood) kampaania “Kujunda ise Postimehe juubeliauto ja võida Hyundai Tucson kasutusõigus!” (edaspidi: Kampaania). Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga.

1.2. Kampaania korra on Kampaania Korraldaja kehtestanud järgmistes tingimustes. 

2. Kampaanias osalemine 

2.1. Kampaanias võivad osaleda kõik täisealised ja Eesti Vabariigi territooriumil kehtivat isikut tõendavat dokumendi omavad inimesed, välja arvatud AS Eesti Meedia töötajad.

2.2. Kampaanias osalemiseks peab osaleja perioodil 21.08 – 01.09.2017 külastama veebiaadressi postimees.ee/autokampaania, täitma ära ankeedi oma kontaktandmetega (ees- ja perenimi; telefoninumber ja e-posti aadress), lisama pildi ning vajutama nuppu „SAADA”.

2.3. Pildi saatmisega kinnitab osaleja, et ta on pildi autor või omab õigust selle levitamiseks.

3. Piltide avaldamine ja hindamine

3.1. Kõik perioodil 21.08 – 01.09.2017 saadetud pildid ja saatja nimi avaldatakse Postimehe Facebooki lehe pildigaleriis aadressil www.facebook.com/postimees.

3.2. Saabunud piltide vahel toimub Postimehe Facebooki lehel perioodil 4.09 – 10.09.2017 avalik hääletus.

3.3. Võitjaks osutub kõige enim “Like” kogunud pilt.

4. Kampaania võitja välja kuulutamine ja auhind

4.1. Korraldaja võtab võitjaga personaalselt ühendust ankeeti lisatud kontaktandmete kaudu 13. septembril 2017 ja lepitakse kokku võidu üleandmine. Võitja nimi avaldatakse ka veebiaadressil postimees.ee/autokampaania 13. septembril 2017.

4.2. Võitja saab 1-nädalase Hyundai Tucsoni kasutusõiguse ja 6-kuulise Postimehe tellimuse.

3.3. Juhul, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga punktis 2.2. toodud kontaktidel ühendust saada 13. septembril hiljemalt kell 17.00, siis on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata.

3.4. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4. Muud tingimused 

4.1. Korraldaja ei vastuta Kampaanias osalemise või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui Kampaanias osaleja on eiranud Kampaania tingimusi või esitanud Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst.

4.2. Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

4.3. Kampaanias osalemisega annab Osaleja Korraldajale nõusoleku säilitada ja töödelda oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel selleks, et selgitada välja võitja, avaldada võitja nimi ja edastada see võidu kättesaamiseks, ning muudel Korraldaja turunduslikel eesmärkidel (sh kommertspakkumiste saamiseks). 

4.4. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja andmata, teatades sellest kohe Kampaanias osalenuid e-posti teel.

4.5. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 

4.6. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult aadressile turundus@postimees.ee märkega „Autokampaania” hiljemalt 13.09.2017. Korraldaja lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.