Uus seadus kolib väikesaared linna

Lapsed Manija saarel.

FOTO: Marie Virta

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks püsiasustusega väikesaarte seaduse – kui varasem seadus loetles püsiasustusega väikesaared nimeliselt, siis uue seaduse järgi pääseb nimistusse väikesaar, kus elab rahvastikuregistri andmetel vähemalt viis inimest ning mille pindala on kuni 100 ruutkilomeetrit.

«Muudatus tagab väikesaarte võrdse kohtlemise ja muudab nimistusse lisamise paindlikuks. Kui varasemalt pidi nimekirja täiendamisega tegelema riigikogu, sest see tähendas seadusemuudatust, siis nüüd on paigas konkreetsed kriteeriumid, mille põhjal võib saari kiirelt nimekirja lisada või sealt välja arvata,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab seadusemuudatust kommenteerides.

Kuna nimekirjas olemine tähendab väikesaartele riigieelarvest toetuse saamist ja muid hüvesid, siis selline paindlikkus tagab ministri  sõnul teenuste tagamise just seal, kus tarvis ja lisaks ka vastavalt reaalsele vajadusele.

Uude väikesaarte nimekirja arvatakse kõik seni seaduses nimetatud ja uued kriteeriume täitvad väikesaared. Praegu on väikesaarte nimistus Abruka, Kihnu, Kesselaid, Kõinastu, Manija, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi ja Vormsi.

Uue seaduse järgi hakkavad sinna (arvestades hetkeseisu püsielanike arvu) lisaks kuuluma ka Aegna, Naissaar ja Väike-Pakri saar. Uus nimistu hakkaks kehtima 2018. aastal ning edaspidi kinnitatakse nimistu muudatused hiljemalt vastava aasta 1. veebruariks valitsuse otsusega.

Omavalitustele, mille piirides asub väikesaarte nimekirja kuuluv saar või saared, eraldatakse jätkuvalt täiendavat rahalist toetust, mis aitab kohalikul omavalitsusel katta saarelisest eripärast ja mereteest tingitud lisakulusid, sh saarevahi töö toetamiseks.

Saarevaht tagab saarel looduskaitseseaduse, muinsuskaitseseaduse, jäätmeseaduse ja teiste seaduste ning kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmise ja nimetatud õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumisest teavitamise. Saarevahi ametikoha vajadus ja loomine on alates 2018. aastast omavalitsuste volikogude otsustada.

Väikesaarte toetuste üldsumma on 416 000 eurot aastas ja saarevahtide töö toetussumma 101 000 eurot aastas. Kolme saare lisandumisel tuleb sellele juurde ligikaudu 62 000 eurot aastas, sealhulgas ka saarevahi toetus.

Samuti lisatakse seadusesse võimalus, et väikesaar võib asuda linna territooriumil. Näiteks asub Aegna saar Tallinna territooriumil ning peale omavalitsuste ühinemiste jõustumist hakkab Manija saar asuma Pärnu linna koosseisus.  

Seaduse reguleerimisalas olevatel väikesaartel elab rahvastikuregistri andmetel kokku ligikaudu 1700 elanikku.

Tagasi üles