Tagaotsitavate lapsed hakkavad riigilt toetust saama

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Riik plaanib hakata maksma toitjakaotuspensioni ka nendele lastele, kelle vanema on politsei kuulutanud tagaotsitavaks, kuid kelle asukohta ei ole suudetud kindlaks teha 12 kuu jooksul.

Riigikogu menetluses oleva eelnõu kohaselt tekib õigus toitjakaotuspensionile siis, kui politsei ei ole isiku asukohta suutnud 12 kuu jooksul kindlaks teha, selgub eelnõu seletuskirjast.

Politseiameti statistika kohaselt lõpetati 2005. aastal 159st tagaotsimisest 12 kuu jooksul 125 ehk 78,6 protsenti ja 2006. aastal 131st tagaotsimisest 12 kuu jooksul 97 ehk 74 protsenti.

«Seega on selline nn puhveraeg vajalik, et vältida toitjakaotuspensioni taotlemisel kuritarvitusi,» selgitavad eelnõu seletuskirja koostajad. Samas rõhutatakse, et pensioni määratakse vaid nendel juhtudel, mil tagaotsitaval on perekonnaliikmeid, kel on sellele toetusele õigus. Seega ei kaasne pensioni määramist mitte kõikidel tagaotsimise juhtudel.

Kadunud isiku tagaotsimise korral maksab sotsiaalkindlustusamet toitjakaotuspensioni kuni otsitava asukoha kindlakstegemiseni või surnuks tunnistamiseni, kuid mitte kauem kui viis aastat.

Selline ajaline piirang on sisse toodud, kuna vastavalt kehtivale seadusele tunnistab kohus huvitatud isiku taotlusel teadmata kadunud isiku surnuks, kui viie aasta jooksul ei ole andmeid, et ta on elus.

Kui inimene on jäänud teadmata kadunuks mõne õnnetusjuhtumi tagajärjel, võib ta surnuks tunnistada kuue kuu möödumisel teadmata kadunuks jäämisest.

Sõjategevuse või loodusõnnetuse ajal teadmata kadunuks jäänud isiku võib surnuks tunnistada, kui tema elusoleku kohta ei ole andmeid kahe aasta jooksul, arvates nende lõppemisest.

Pärast isiku surnuks tunnistamist makstakse toitjakaotuspensioni edasi toitja surma tõttu, kui taotleja vastab seadustes sätestatud tingimustele.

Kuni 2006. aastani hakati toitjakaotuspensioni teadmata kadumise korral maksma siis, kui kohus oli teadmata kadumise fakti tuvastanud või isiku teadmata kadunuks tunnistanud.

Alates 2006. aasta 1. jaanuarist kehtima hakanud seadus pandi teadmata kadumise fakti tuvastamise kohustuse sotsiaalkindlustusametile, kel puudub selleks vajalik kompetents, otsene vajadus ja majanduslik põhjendatus.

Seetõttu leiab eelnõu koostanud sotsiaalministeerium, et otstarbekas on lähtuda politseiameti töötajate kompetentsist, kes isiku tagaotsimise korral rakendavad oma igapäevatööks vajalikke oskusi ja pädevust.

Tagasi üles