1. Üldsätted

1.1. AS Eesti Meedia (edaspidi: Eesti Meedia) «Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu Postimees tellimise eripakkumine » kampaania (edaspidi: Kampaania) algab 30.08.2017 ja kestab kuni 30.09.2017 (edaspidi: Periood). Tegemist on Eesti Vabariigis toimuva tellimiskampaaniaga.

1.2. Kampaaniat korraldab AS Eesti Meedia, registreeritud asukoht Tallinn, Maakri 23a, registrikood 10472757, e-post: levi@postimees.ee; telefon: +372 666 2525 (edaspidi: Korraldaja). Toodud kontaktidelt on võimalik saada ka lisainformatsiooni.

1.3. Kampaania korra on Kampaania Korraldaja kehtestanud käesolevates tingimustes.

2. Kampaanias osalemine

2.1. Kampaanias saavad osaleda kõik Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks 2017 lõpetanud isikud, kes on 30.09.2017 seisuga vormistanud endale pakkumises fikseeritud tellimuse.

3. Auhind ja auhinna tingimused

3.1. Korraldaja loosib kampaanias kõigi osalejate vahel kolm võitjat, kes saavad Postimees kuue kuu tellimuse tasuta.

3.2. Kõigi võitjatega võetakse personaalselt, kas telefoni või e-posti teel ühendust perioodil 2.-6.10.2017. (punktis 1.2. toodud kontaktidelt) ning lepitakse kokku tasuta tellimuse spetsiifika.

3.3. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

3.4. Juhul, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga punktis 1.2. toodud kontaktidelt ühendust saada 6.10.2017 hiljemalt kella 17.00-ks, siis on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata.

4. Muud tingimused

4.1. Kampaanias osalejate poolt käesolevate tingimuste eiramise või Eesti Meediale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Eesti Meedia süüst, ei vastuta Eesti Meedia Kampaanias osalemise või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

4.2. Osaleja kinnitab Eesti Meediale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Eesti Meedia poolt Kampaania kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda Kampaanias.

4.3. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Eesti Meedial ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja andmata.

4.4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.5. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult märgusõnaga «Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks » hiljemalt 30.09.2017 käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Eesti Meedia lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pretensiooni laekumisest.