Keskkonnainspektsioon on alustanud 24 vähipüügiga seotud menetlust

FOTO: Ove Maidla / Postimees

Keskkonnainspektsioon on alustanud tänavusel vähipüügihooajal 24 menetlust, sealhulgas 17 väärteo- ja seitse kriminaalmenetlust ning eemaldanud üle paarisaja ebaseaduslikult püügile seatud vähipüügivahendit. 

«Kuna ametlik vähipüügihooaeg lõppes eile, võivad need numbrid veel muutuda, kuid üldpilt on praeguseks juba olemas,» märkis keskkonnainspektsiooni kalakaitse osakonna peainspektor Aare Pai.

Kuna Saaremaa on üks populaarsemaid vähipüügipiirkondi, tuleb seal sagedamini ette ka rikkumisi. Tänavu tuvastati Saaremaal seitse olulise - üle 4000 euro suuruse - keskkonnakahjuga rikkumist, millega seoses on alustatud kriminaalmenetlust või on kriminaalmenetlus alustamisel. Rikkumistega kaasnenud kogukahju on arvestatud kokku 220 180 eurot.

«Kuna uurimine seisab ees, ei saa nende rikkumiste sisust täpsemalt rääkida. Väärtegude puhul oli probleemiks püük vales veekogus  - vähipüügiluba oli olemas, aga püügiks teises veekogus-, mis on kalapüügiseaduse mõistes loata püük,» sõnas keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer.

Lisaks vähipüügiga seotud rikkumistele alustati Saaremaal üheksa väärteomenetlust looduskaitseseaduse alusel. «Ehkki tuletasime vähipüügihooaja eel meelde eramaal ja rannal-kaldal liikumise piiranguid, on vähipüüdjad tekitanud maaomanikes üle nende maade sõitmisega palju pahameelt,» lisas Haamer.

Valgamaal alustati vähipüügikontrollide tulemusel kolm väärteomenetlust seoses ebaseadusliku vähipüügiga. Nendest kahel juhul tuvastati vähipüük, milleks isikutel puudus vähimõrdade või -nattadega püügiks vajalik luba/kalastuskaart. «Kolmandal juhul on süü koosseisu veel raske hinnata, kuna täpne koosseis selgub menetluse käigus,» ütles keskkonnainspektsiooni Valgamaa büroo juhtaja Tanel Tiirats.

Valgamaal on alates 15. juuli kuni 31. augustini eemaldatud püügilt ka hulk püünised: 43 ebaseaduslikult püügile seatud vähimõrda või -natta, kaks ääremõrda, üks unnajada, mis koosnes 25 unnast, 44 ujuvunda ja neli nakkevõrku.

Tartumaa büroo juhataja Tanel Türna sõnul on nende maakonna väärteomenetlus, samuti 53 ebaseaduslikult püügile pandud vähimõrda seotud Pangodi järvega.

Harjumaal on augustikuus alustatud vähipüügiga seoses kümme väärteomenetlust. Probleemiks on olnud loata püük ja püük keelatud viisil ehk kätega, mis ei ole kalapüügiseaduse järgi lubatud.

Ametlik vähipüügihooaeg kestis 1. – 31. augustini, kuid järelevalve jätkub ka pärast ametliku püügihooaja lõppemist.

Tagasi üles
Back