Tallinna Reaalkoolis avatakse reaal-meditsiini õppesuund

FOTO: Teet Malsroos/Õhtuleht

Tallinna Reaalkool ja AS Ida-Tallinna Keskhaigla sõlmisid täna koostöölepingu, mille kohaselt alustab tänavu reaalkooli gümnaasiumiastmes reaal-meditsiini õppesuund.

«Meie koostöö eesmärk on parandada gümnaasiumihariduse kvaliteeti ja populariseerida akadeemilist meditsiiniharidust avatava õppesuuna kaudu. Kursused võimaldavad Reaalkooli õpilastel kujundada parema arusaamise inimese anatoomiast ja füsioloogiast, organismides kulgevatest protsessidest, tervisekäitumisest ning tervishoiuga seotud erialadest,» sõnas Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja Martin Saar.

Reaal-meditsiini õppesuund annab õpilastele võimaluse tutvuda Eesti tervishoiukorraldusega ning saada ülevaade haigla igapäevatööst. Ühtlasi täiendavad õpilased bioloogias, keemias ja füüsikas omandatud teadmisi meditsiinivaldkonna aspektidega, saades nii rakendada õpitut neile erilist huvi pakkuvas kontekstis. Samuti saavad nad ülevaate nüüdisaegse meditsiinitehnoloogia uusimatest vahenditest ja nende kasutamisest patsientide ravis. Koostöö vormiks on haigla spetsialistide loengud ja juhendatud seminarid ning praktikumid haiglas kolme gümnaasiumiaasta jooksul.

Ida-Tallinna Keskhaigla teadusosakonna juhataja Marika Tammaru sõnul on koostöö eesmärgiks innustada rohkem noori omandama kõrgharidust meditsiiniga seotud erialadel. «Kooli ja haigla koostöö on väga heaks võimaluseks noortele oma kutsumusega juba enne kõrgkooli kokku puutuda,» ütles Tammaru. Ida-Tallinna Keskhaigla on reaalkooliga koostööd teinud ennegi. «Meie haigla on meditsiinist huvitatud õpilastele andnud võimaluse teha uurimistöid ja olnud neile juhendajaks. Nüüd aga saavad noored tervishoiualaseid teadmisi süstematiseeritult omandada juba keskkoolis,»  lisas Tammaru.

2017/2018. õppeaastal alustab reaal-meditsiini õppesuunal õpinguid 33 õpilast.

Tagasi üles