Gustav Adolfi Gümnaasiumi I ja II kooliastme õpilastel oli esimene koolipäev päeva võrra hiljem, kui teistes koolides.

Selle eest õpivad nad nüüd täiesti unikaalses koolihoones, mille sarnast pole Eestis varem nähtud.