Haridusministeerium Kaagvere kooliga rutakaid otsuseid ei tee

FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Kaagvere erikooli õpilased segavad külaelanike elu, kooli töötajad on jõuetud, haridusministeerium kogub probleemide lahendamiseks infot. 

Maarjamaa hariduskolleegiumi kooli kasvandikud käivitavad vähemalt paar korda tunnis tuletõrjesignalisatsiooni, seepeale avanevad kõik uksed ja üle raudtara hüppavad poistekambad hakkavad küla vahel lärmama, vandaalitsema ja võimalusel ka varastama. Patrull käib kohal üle päeva.

Haridus- ja Teadusministeerium soovib enda sõnul enne probleemide lahendamist saada kõigepealt tervikpildi Maarjamaa Hariduskolleegiumis toimunust.

«Kindlasti soovime tagada, et kool saaks võimalikult kiiresti tavapäraselt tööd jätkata, esimeses järjekorras on eesmärk takistada laste omavolilisi lahkumisi. Selleks oleme ühe võimalusena kaalunud ka aia täiustamist,» lausus haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna peaekspert Jürgen Rakaselg. Hetkel piiravad kooli aiad, millest õpilased saavad ilma suurema pingutuseta üle hüpata.

Olukorda kommenteerinud kooli töötaja sõnul on probleemiks ka direktor, kes väldib õpilastega suhtlemist ja ei suuda kooli kontrolli all hoida. Seda, kas praegune koolijuht peaks jätkama tulevikus, hetkel ei kommenteerita. Rakaselja sõnul ei saa võimalikest personalialastest otsustest enne faktide kontrollimist rääkida. 

«Kõikidel töötajatel on õigus ennast kaitsta ja töötajate eest peab hoolitsema ka tööandja,» vastas haridusameti ekspert kooli töötaja väitele, et Maarjamaa Hariduskolleegiumis on esiplaanil üksnes laste õigused, sellal kui töötajate õigused maha surutakse.

Tagasi üles