Kindralmajor Kiilit ei valitud ÜRO vanima sõjalise missiooni juhiks

Meelis Kiili

FOTO: Kaitseministeerium

ÜRO missiooni UNTSO juhiks kandideerinud Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ei osutunud ametikohale valituks.

Kindralmajor Kiili kandideeris tänavu kevadel ÜRO Lähis-Ida sõjalise vaatlusmissiooni juhi kohale, kuid ei osutunud valituks.

Ametlikult kinnitamata andmetel saab UNTSO juhiks Norra ohvitser.

Tänavu mais andis president Kersti Kaljulaid Kaitseliidu ülemale brigaadikindral Meelis Kiili kindralmajori sõjaväelise auastme, kui Eesti esitas kindralmajor Kiili kandidatuuri ÜRO sõjalise vaatlusmissiooni UNTSO juhi kohale.

ÜRO sõjaline vaatlusmissioon Lähis-Idas (UNTSO) loodi 1948. aastal ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga. UNTSO tegevuspiirkond on Iisrael, Egiptus, Liibanon ja Süüria. Sõjaliste vaatlejate ülesanne on jälgida rahukokkulepetest kinnipidamist Lähis-Idas ja vältida väiksemate vahejuhtumite eskaleerumist laiemateks konfliktideks. UNTSO on ÜRO vanim sõjaline missioon.

Tagasi üles