Raskelt haigestunud Sarapuu ei saa Savisaare protsessil osaleda
Täiendatud kell 11.10!

Pildil abilinnapea Arvo Sarapuu.

FOTO: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Tallinna endine abilinnapea Arvo Sarapuu on raskelt haigestunud ega ole võimeline seetõttu Keskerakonna eksliidri Edgar Savisaare kohtuprotsessil tunnistajana ütluseid andma.

Riigiprokuratuur avaldas täna kohtus, et Sarapuu on kohtueelsel menetlusel oma ütlused andnud ja süüdistaja hinnangul saab neid kohtus käsitleda ka Sarapuu füüsilise osavõtuta.

Kohus oli sellega päri ja kohus avaldas Sarapuu poolt varasemalt antud ütlused. Nende järgi kinnitas Sarapuu, et ei ole omastamises süüdi, ühtlasi kirjeldas ta, kuidas linnavalitsuse tööprotsess tavapäraselt kulges. Algselt pidi kohus Sarapuud tunnistajana kuulama juba eile.

Eesti Ekspress kirjutas tänavu kevadel, et kui abilinnapea veebruaris rutiinsesse arstlikku kontrolli läks, rääkis Ida-Tallinna Keskhaigla juht Ralf Allikvee talle, et asi on tõsine.

Sarapuu kohtueelsel menetlusel antud ütluste järgi soovis linnavalitsuses Savisaar alati kõike ise otsustada. Sarapuu meenutas, et Hiiu staadioni teavituskampaania tarvis olid linnal rahad ette nähtud.

Sarapuu rääkis, et kampaania korraldamine otsustati Savisaare kabinetis toimunud arutelul 2013. aastal, millel osalesid teiste hulgas ka toonane abilinnapea Jaanus Mutli ja reklaamiekspert Raimond Kaljulaid. Arutati, et tuleks teha äge reklaam, mis pälvib tähelepanu, rääkis Sarapuu, lisades, et oli näha, et Savisaare ja Kaljulaidi vahel oli usalduslik suhe. Sarapuu sõnas, et linnavalitsuses tahtis Savisaar alati kõike ise otsustada. 

Sarapuu meenutas, et kampaania korraldati vahetult enne valimisi seetõttu, et oli soov kutsuda inimesi talgutele. «Tõenäoliselt määras reklaamide eksponeerimise aja Kaljulaid ja reklaamibüroo,» lisas Sarapuu ülekuulamisel. Ta märkis, et avalike objektide avamine planeeritakse ikka valimiseelsesse aega, kuna see aitab eelduslikult kaasa valimistulemusele. 

Sarapuu kahtlustus

Riigiprokuratuuri tänavu mais esitatud kuriteokahtlustuse järgi olid endisel Tallinna abilinnapeal Arvo Sarapuul pealinna prügiäris omad huvid mängus.

Riigiprokuratuur kahtlustab, et Sarapuule kuuluv ATKO Grupp rahastas prügivedajat BWMi, millel endal polnud vara, et pealinnale prügiveoteenust osutada. Sarapuule esitatud kuriteokahtlustuses nimetatakse toimingupiirangu rikkumist eriti suures ulatuses. Selleks pidi Sarapuu olema tõmmanud linnavalitsuses niite, et BMW prügiveolepingu võidaks. Lisaks kahtlustatakse kaht meest suures ulatuses toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises.

Kahtlustuse järgi leppis Arvo Sarapuu talle lähedalseisva ATKO Grupi omanikeringi kuuluva mehega kokku, et ATKO Grupp AS ja selle tütarettevõtted osalevad Tallinna keskkonnaameti poolt avaldatud jäätmeveo teenuse riigihangetel variühingu kaudu. Selleks asutati variisiku kaudu OÜ Baltic Waste Management (BWM), mis allub majandustegevuse korraldamisel vahetult ühele kahtlustuse saanud mehele, kes omakorda allub vahetult ATKO Grupp nõukogule.

Kahtlustuse järgi mõjutas Arvo Sarapuu tegevus oluliselt ja vahetult OÜd Baltic Waste Management, mis allub väljaspool Sarapuu ametiseisundit tema korraldustele ja tegutseb tema huvides.

Riigiprokuröri Laura Feldmanise sõnul suunas Arvo Sarapuu kahtlustuse järgi keskkonnaametis ja Tallinna Jäätmekeskuses Baltic Waste Management OÜ kohta esitatud klientide kaebuste lahendamist ettevõtte huvides, vältimaks töövõtulepingutest või seadusest tulenevate sanktsioonide rakendamist. «Nende sanktsioonide tulemusena oleks võidud Baltic Waste Management OÜga sõlmitud lepingud lõpetada ja ettevõttel ei oleks olnud võimalust käivet tuua ja kasumit teenida,» selgitas riigiprokurör.

Vastavalt Tallinna linnapea käskkirjale koordineeris Arvo Sarapuu Tallinna keskkonnaameti tegevusvaldkondi ja korraldab antud ametiasutuse valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Tagasi üles