Eesti, Läti ja Leedu merevägede tuukrid peavad Tallinna lahes õppust

Läti mereväe tuukrid

FOTO: Läti kaitseminisrium

Sel nädalal toimub Tallinna lahes Balti riikide merevägede tuukrite õppus Divex 2017, kus identifitseeritakse veealuseid objekte ning tehakse kahjutuks ajaloolisi lõhkekehi.

«Senine koostöö kolme Balti riigi tuukrite vahel on olnud väga hea, sest oleme läbinud sama väljaõppe,» ütles mereväe laevastiku tuukrigrupi ülem vanemleitnant Priit Kaasikmäe.

Nädala jooksul sukeldutakse kuni 30 lõhkekeha sarnase objektini, mida pole varasemalt identifitseeritud. Ajalooliste lõhkekehade avastamisel tehakse need soosiva ilma korral ka kahjutuks.

Sukeldumisi viiakse läbi kuni 40 meetri sügavusel veepõhjas olevate objektideni.

Õppusel osaleb kokku ligi 30 mereväe tuukrit Eestist, Lätist ja Leedust. Harjutustel kasutatakse miinituukrite erivarustust ning käsisonareid. Eesti merevägi teeb identifitseeritavate objektide registreerimise ning kaardistamise osas koostööd Veeteede Ametiga, Muinsuskaitseametiga ning Eesti Meremuuseumiga.

Miinituukrite spetsiaalne varustus on mittemagnetiline ja madalakustiline ning võimaldab sukelduda kuni 55 meetri sügavusele. Olenevalt sügavusest on varustusega võimalik vee all püsida kuni neli tundi.

Viimase kahekümne aasta jooksul on Eesti vetest leitud ja kahjutuks tehtud üle 1200 lõhkekeha, milleks on osutunud maailmasõdade vältel veesatud meremiinid ning muud veepõhja sattunud lõhkekehad.

Divex on iga-aastane Balti riikide merevägede vahel roteeruv õppus. Järgmisel aastal toimub õppus Lätis.

Tagasi üles