Õiguskantsler: Nõmme elanikud ei pea uusi prügikonteinereid ostma

Õiguskantsler Ülle Madise avaldas toetust Nõmme elanikele, kes kaebasid Tallinna Jäätmekeskuse nõude peale vahetada välja nende jäätmemahutid.

«Tallinna Jäätmekeskus on esitanud elanikele jäätmemahuti kohta nõudmisi, mis on rangemad, kui jäätmehoolduseeskiri ette näeb. Seetõttu on need nõudmised vastuolus jäätmehoolduseeskirjaga,» kirjutas Madise oma kirjalikus seisukohas.

«Lähtudes õiguskantsleri seadusest, teen ettepaneku, et Tallinna Jäätmekeskus järgiks kehtivat jäätmehoolduseeskirja ega nõuaks elanikelt kasutuskõlblike ja jäätmehoolduseeskirjale vastavate mahutite väljavahetamist,» lisas õiguskantsler.

Mitu Nõmme elanikku pöördus õiguskantsleri poole kaebusega Tallinna Jäätmekeskuse tegevuse peale, kuna keskus nõuab elanikelt jäätmemahuti väljavahetamist, põhjendades oma nõudmist sellega, et mõni jäätmeveok ei suuda iga liiki mahuteid tühjendada.

«Võimalik, et see on nii, kuid sellisel juhul on veo korraldamisel eiratud jäätmehoolduseeskirja nõudeid ning valitud veokid, mis ei võimalda teenust osutada jäätmehoolduseeskirjas määratud tingimustel, näiteks tühjendada jäätmehoolduseeskirjale vastavaid mahuteid,» kommenteeris Madise.

«Jäätmeveo korraldamisel peab ka kohalik omavalitsus juhinduma volikogu kehtestatud reeglitest. See tähendab, et kui mahutite kohta kehtivad kindlad nõuded, siis tuleb leida vedaja, kes saab nendele nõuetele vastavaid mahuteid tühjendada,» märkis õiguskantsler.

Madise viitas, et linnavolikogu võib küll mahutite kohta käivaid norme muuta, kuid muudatused peavad olema põhjendatud ja mõistlikud. «Arvestada tuleb näiteks keskkonnakaitselise ja majandusliku mõjuga, mis kaasneb kasutuskõlblike mahutite väljavahetamisega põhjusel, et soovitakse kasutada veokeid, millega saab tühjendada ainult kindlat tüüpi mahuteid,» märkis ta.

Kuigi õiguskantsleri hinnangul on Tallinna Jäätmeveokeskuse nõudmised eeskirjast rangemad ja sellega vastuolus, ei näe Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas praeguses olukorras. 

Nõmmel on olnud kohati probleemiks, et piirkonda teenindavad uued jäätmeveokid ei saa tühjendada standardile mittevastavaid jäätmekonteinereid. Jäätmekonteineritel on olemas kindel standard (EN 840) ning uued veokid on mõeldud just sellised konteinereid tühjendama.

Keskkonnaamet: vanemate konteinereite jaoks tehakse eraldi veoring

Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhataja Kristjan Mark tunnistas, et Nõmmel on olnud kohati probleemiks, et piirkonda teenindavad uued jäätmeveokid ei saa tühjendada standardile mittevastavaid jäätmekonteinereid. "Jäätmekonteineritel on olemas kindel standard ning uued veokid on mõeldud just selliseid konteinereid tühjendama," ütles ta.

Kristjan Mark ütles, et paljudel Nõmme elanikel või ühistutel on võetud konteiner rendile Ragn-Sells ASi või ASi Eesti Keskkonnateenused käest. "Renditeenust pakkuvad ettevõtted vahetasid standardile mittevastavad konteinerid juba ka välja ja mõned on välja vahetanud ka endale kuuluva konteineri," ütles Mark.

"Nõmmel on ca 7000 jäätmevaldajat ja õiguskantsleri poolt kirjeldatud probleem hõlmab veel kümmekond konteinerit ning nende klientidega otsitakse lahendusi personaalselt," ütles Kristjan Mark ja lisas, et hetkel tühjendatakse standardile mittevastavaid konteinereid vanemat sorti veokiga ja selleks tehakse eraldi veoring.

Tagasi üles