Kohus mõistis Ida-Virumaa kuritegeliku jõugu liikmed aastateks vangi

Roman Smirnovi majapidamine Illuka lähistel 2016. aastal. FOTO: Risto Berendson

Reedel kuulutati Viru Maakohtu Narva kohtumajas otsused aastaid Ida-Virumaa allilmas võimutsenud kuritegeliku jõugu liikmetele.

Kohus mõistis alatest 2005. aastast tegutsenud kuritegeliku ühenduse juhtimises süüdi Roman Smirnovi (41) ja Eduard Levitski (34) ning kuritegelikku ühendusse kuulumises Dmitri Belovi (44), Devid Davidsoni (41), Oleg Demaškevitši (42), Andrei Kisseljovi (31), Oleg Kukharchiku (49), Silver Semiskari (44) ja Sergei Titovi (42).

Jevgeni Šmidt (34) ja Pavel Hissamutdinov (36) mõisteti süüdi väljapressimises.

Lisaks mõisteti kuritegeliku ühenduse juhid Levitski ja Smirnov süüdi narkootiliste ainete käitlemises suure varalise kasu eesmärgil, aga ka väljapressimistes ja võõra asja rikkumises. Mitmed teisedki eelnimetatutest tunnistati lisaks süüdi väljapressimises, narko- või vägivallakuriteos.

Roman Smirnovile (hüüdnimega Sutekas) mõistis kohus liitkaristuseks 6 aastat ja 10 kuud vangistust. Lisaks mõisteti temalt välja kaks tsiviilhagi kogusummas üle 33 000 euro, menetluskulud ligi 5400 euro ulatuses ning konfiskeeriti üle 100 000 euro ja kinnistu Kohtla-Järvel.

Eduard Levitskit karistas kohus 6 aasta ja 3 kuu pikkuse vangistusega, lisaks konfiskeeriti temaga seotud kolmandalt isikult kinnistu Alajõel.

Dmitri Belov mõisteti vangi 4 aastaks ja 3 kuuks, lisaks konfiskeeriti temaltki kinnistu Alajõel ja ligi 20 000 eurot.

Oleg Demaškevitšile mõisteti karistuseks 4 aastat ja 10 kuud vangistust ja konfiskeeriti 10 000 eurot.

Oleg Kukharchiku karistuseks jäi 4 aastat ja 6 kuud vangistust, Pavel Hissamutdinovile 4 aastat, 1 kuu ja 6 päeva, varem korduvalt karistatud Silver Semiskarile 6 aastat, 1 kuu ja 1 päev ning ülejäänudele mõistis kohus tingimisi karistuse.

Üheskoos kohtu alla antud 18-liikmelisest grupist nelja mehe osas jätkub kriminaalasja arutamine üldmenetluses. Kolm – Vladimir Beljakov, Aleksandr Rak ja Andrei Andrejev mõisteti süüdi juba varem.

Kriminaalasi lahendati kokkuleppemenetluses. Kohtuotsus jõustub, kui seda ei kaevata edasi 15 päeva jooksul.

Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Antti Aitseni sõnul on kuritegelike ühenduste poolt toime pandud kuritegude ja narkokuritegude puhul väga tähtis ka kriminaaltulu tuvastamine ja selle konfiskeerimine, sest nii ei saa seda uuesti kuritegevuseks kasutada ja see on sageli ka mõjusam kui vangistus.

«Tänase kohtuotsusega konfiskeeritakse süüdistatavatelt üle 300 tuhande euro väärtuses vara, seal hulgas nii sularaha kui ka kinnistuid. Kuritegevus ei tohi ära tasuda,» lisas eriasjade prokurör Aitsen.

Süüdistuse kohaselt lõi Roman Smirnov hiljemalt aastal 2005, kasutades ära temal aja jooksul välja kujunenud kuritegelikku autoriteeti ja kriminaalses maailmas väljakujunenud sidemeid, vähemalt kolmest isikust koosneva püsiva isikuvaheliste ülesannete jaotusega Ida-Virumaal, põhiliselt Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe, Kiviõli linnade piirkonnas tegutseva kuritegeliku ühenduse. Jõuk tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning selle tegevus oli suunatud rahvatervisevastaste (s.o amfetamiini, fentanüüli, metamfetamiini, marihuaana ja kanepi suures koguses ebaseaduslik käitlemine suure varalise kasu saamise eesmärgil) ja varavastaste süütegude toimepanemisele.

Kuritegelik ühendus oli seejuures struktureeritud ja organiseeritud nii, et teenida läbi kuritegude toimepanemise võimalikult suurt varalist (rahalist või muud materiaalset) kasu ja vähendada õiguskaitseorganite poolt ühenduse tegevusele jälile jõudmist ning selle liikmete kinnipidamist ja vastutusele võtmist ebaseadusliku tegevuse eest.

Kuritegeliku ühenduse tegevus seisnes ka  illegaalse äriga (narkootiliste ainete käitlemine, salasigarettide käitlemine, salakütuse käitlemine jne) tegelevatele isikutele «kaitse» pakkumises, vastutasuks võeti neilt sellise tegevusega tegelemise eest tasu, mis pandi ühiskassasse. Samuti oli ühenduse tegevuse eesmärgiks hoida võimalikult suures ulatuses enda kontrolli all Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe, Kiviõli linnade territooriumil toimuvat narkokaubandust, saada sellest maksimaalset varalist kasu.

Ühtlasi püüdis grupeering maksimaalses ulatuses tagada olukord, et nimetatud piirkondades müüakse vaid kas ühenduse poolt toodetud või sisse toodud narkootilisi aineid.

Grupeeringu eesmärkide tagamiseks hangiti jooksvalt informatsiooni isikute kohta, kes tegelesid illegaalse äriga (salasigaretid, salakütus, narkootilised ained) ilma Smirnovi ja kuritegeliku ühenduse loata või ei maksnud sellise tegevuse eest nö katuseraha. Selliseid isikuid karistati ka kauba (nt sigarettide, kütuse, narkootiliste ainete) äravõtmisega ning kasutati nende suhtes ka füüsilist vägivalda.

Lisaks tegelesid kuritegeliku ühenduse liikmed  nii Ida-Virumaal kui ka väljaspool elavate isikute isikutevaheliste erimeelsuste ja probleemide lahendamisega, kasutades ära selleks aja jooksul välja kujunenud oma kuritegelikku autoriteeti. Vastutasuks probleemi lahendamise eest võeti isikutelt, kes pöördusid ühenduse poole abi saamiseks ning isikutelt, keda karistati probleemide lahendamisel tasu, mis pandi ühiskassasse.

Roman Smirnov finantseeris kuritegeliku ühenduse juhina ebaseadusliku tegevuse varalise kasu saamise eesmärgil ühenduse ühiskassast eeluurimisel tuvastamata ajast, kuid vähemalt aastast 2005 pidevalt kuni vähemalt 2015. aasta suveni tema ja Levitski ning veel ühe isiku poolt juhitud kuritegeliku ühenduse tegevust.

Tagasi üles
Back