Paadunud pedofiil «Elukas» ei soovinud ennetähtaegselt vanglast pääseda

E'lucas ehk Jaanus Rohumets.

FOTO: Albert Truuväärt

Tartu Maakohus ei vabastanud eelmise reede määrusega alaealiste suhtes seksuaalkuritegusid toime pannud Jaanus Rohumetsa (hüüdnimega Elukas või E'lucas) (42) ennetähtaegselt talle mõistetud üheksa-aastase vangistuse kandmiselt.

Kohus leidis, et Rohumetsa vabanemine ei ole põhjendatud, kuna ta ise seda ei soovi. Möödunud kolmapäeval Jõgeva kohtumajas toimunud kohtuistungil ütles Rohumets, et ta ei soovi ennetähtaegselt vangistusest vabaneda, nimetades põhjusena elukoha puudumist.

Kinnipeetaval on küll õigus taotleda ennetähtaegset vabanemist, kuid tegu ei ole kohustusega. See tähendab, et kinnipeetaval on õigus otsustada, kas ta soovib vabastamist või mitte.

Kohus märkis, et isegi juhul kui Rohumets sooviks ennetähtaegselt vabaneda, ei võimaldaks seda tema varasem elukäik, kuritegude toimepanemise asjaolud ja osaliselt vabanemisjärgsed elutingimused. Elukoha puudumise tõttu ei oleks võimalik tema suhtes teostada kriminaalhooldust. Rohumetsa on kriminaalkorras karistatud kahel korral ja ta kannab oma teist vangistust. Ta pani seksuaalse enesemääraramise vastaseid süütegusid toime väga pika perioodi jooksul ja erinevate kannatanute suhtes. Kohtu arvates suurendab Rohumetsa toimepandud kuritegude taunitavust oluliselt fakt, et kannatanud olid nooremad kui 10-aastased.

Rohumets kannab karistust lapse vägistamise, alaealiste suhtes sugulise kire vägivaldse rahuldamise, pornograafilise teose valmistamisel alaealiste kasutamise ning lapsporno valmistamise ja selle võimaldamise eest. Tema karistusaeg algas 31. augustil 2009 ja lõppeb järgmise aasta 29. augustil.

Kohtumäärus on vaidlustatav 15 päeva jooksul selle teadasaamisest. 

Jaanus Rohumetsa ennetähtaegset vabastamist arutati viimati 2016. aasta augustis. Toona ei lubanud Tartu maakohus Rohumetsa vabadusse.

Rohumetsa süüdimõistmine jõustus lõplikult 2010. aasta detsembris. Harju maakohus oli teda eelnevalt sama aasta mai lõpus karistanud kaheksa-aastase vangistusega, millele Tallinna ringkonnakohus lisas oktoobris veel ühe aasta.

Süüdistuse kohaselt pani Rohumets aastatel 1992-2009 toime erinevaid kuritegusid 10 lapseealise kannatanu suhtes, kellest nooremad olid alla viieaastased. Mehe kasutuses olnud andmekandjatelt leidsid Põhja prefektuuri lastekaitsetalituse töötajad prokuratuuri teatel üle 2000 pildi, millel on kujutatud alla 14-aastaseid isikuid erootilistes situatsioonides.

Rohumetsa karistusaeg lõpeb 2018. aasta 29. augustil.

Tagasi üles