Michal: Kuldmäe juhtumi puhul oli tegu halbade asjaolude kokkusattumisega

Kristen Michal

FOTO: Peeter Langovits

Justiitsminister Kristen Michal ütles kommentaariks täna riigikogus esitatud sotsiaaldemokraatide arupärimisele perevägivalla teemal, et mõistab täiesti nende muret seoses näiteks toodud Toivo Kuldmäe juhtumiga, kuid teades juhtumi tagamaid kinnitas minister, et siin ei ole küsimus leebes suhtumises vaid kõige enam halbade asjaolude kokkusattumises, mis põhjustasid kohtumenetluse venimise.

«Täna menetletakse alaealiste kannatanuga seotud asjad ära keskmiselt 4,8 kuuga, sellest 3,3 kuud politseis ja 1,5 prokuratuuris, kusjuures kehalise väärkohtlemise asjad, kus kannatantuks alaealine ning mis sageli on just perevägivalla juhtumid, menetletakse ära 4,6 kuuga,» kinnitas Michal Postimees.ee'le, lisades, et selline juhtum täna ilmselt enam võimalik ei oleks.

«Vabariigi valitsusel on olemas vägivalla vähendamise kava aastateks 2010-2014, kus ühena neljast prioriteedist on eritähelepanu all just perevägivalla vähendamine. Olen isiklikult sel teemal vahetanud eelmisel nädalal mõtteid ka peaprokuröriga, kes on samuti selgelt seisukohal, et ükski selline juhtum ei jää prokuratuuri tähelepanuta. Ka politsei on vastavalt häälestunud ja süsteemis vajalikud koolitused läbi viinud,» rääkis Michal.

«Lisaks teeb justiitsministeerium plaane kohtumenetluse kiirendamiseks kõikides asjades. Mõlemad teemad olid arutusel ka tänasel kohtumisel riigikogu õiguskomisjoniga ning justiitsministeeriumi poolt saan kinnitada, et kohtumenetluse kiirendamine on üks meie prioriteete ning et igasugusesse vägivalda, eriti kui sellega on seotud alaealised, suhtuvad õiguskaitseasutused väga tõsiselt,» lisas justiitsminister.

Tagasi üles