Jaak Kaabel praamidest: garantiiperioodil tekkivad märkused on protsessi normaalne osa

Parvalev Leiger Rohuküla sadamas.

FOTO: Jaanus Lensment

Nädala alguses katkes laevaühendus Hiiumaaga pooleks päevaks kuna vähem kui aasta tagasi Türgis valminud Leiger ei olnud võimeline koha pealt liikuma. TS Laevad juhatuse esimehe Jaak Kaabeli sõnul on märkuste ilmnemine garantiiperioodil normaalse protsessi osa.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi sõnul peavad laevad ministeeriumi ja vedaja vahel sõlmitud lepingu kohaselt vastama kogu lepingu vältel kehtestatud tingimustele. 

«Laevad on klassifitseeritud klassiühing ning selle nõuetele vastavuse on heaks kiitnud ka Veeteede Amet. Kirjeldatud vead või ilmnenud probleemid ei ole kirjelduse kohaselt seotud meresõiduohutusega, küll aga on olulised laeva igapäevases käitamises, mille eest vastutab vedaja,» kommenteeris Linnamägi. 

Linnamägi sõnul on tavapärane, et ka uusi laevu remonditakse ja parendatakse regulaarselt ning sellega on iga vedaja oma äriplaanis arvestanud. «Arvestades aga ka garantiitingimusi ja seda, et igapäevase opereerimise eest vastutab TS Laevad OÜ, tuleb konkreetses olukorras selgituste küsimiseks pöörduda ka vedaja poole,» ütles ta.

TS Laevad juhatuse esimees Jaak Kaabel tunnistas, et opereerimise käigus on ilmnenud erinevaid vigu ja tehtud parendusi. 

«Näiteks ventilatsioonisüsteemi häälestamised, külmkambrite temperatuuride reguleerimised, probleemid liftiga, mootorite pihustite vahetused, kaptenite toolide jalatugede lisamine,» loetles Kaabel lisades, et garantiimärkuste likvideerimise ja tasumise eest vastutavad laevatehased.      

«See on normaalne protsessi osa uute laevade puhul, et garantiiperioodil tekivad märkused,» ütles TS Laevad juhatuse esimees Jaak Kaabel.     

Kaabel ütles, et kõikidel laevadel toimunud garantiihooldused, vaid parvlaev Tiiut on remonditud avarii tõttu.

Parvlaev Tiiu külgvaates

FOTO: praamid.ee

«Laevade ehitamine ei ole masstoodang ja iga laev on teatud mõttes ainulaadne. Vähemal või rohkemal määral tehakse need vastavalt tellija soovidele, seetõttu on see protsess erinev näiteks pesumasinast, stereosüsteemist või autost. Paratamatult ilmnevad pärast opereerima hakkamist asjaolud, mis vajavad häälestamist, parendamist, täiendamist vms,» ütles Kaabel.

Parvlaev Leiger

FOTO: praamid.ee

Tema sõnul kontrollitakse süsteemide töötamist pidevalt, aga osad asjad ilmnevad pikema perioodi kestel või alles siis, kui laev on ekspluatatsioonis.

Kaabeli hinnangul parvlaevade puhul olulisi erinevusi ehituskvaliteedis ei ole, sest Tiiu, Pireti, Tõllu ja Leigeri projekteerija ja ehitusjärelevalve eest vastutavad ettevõtted olid samad. 

«Juhul, kui ilmnevad vead, mis ei võimalda laeval sõita, ongi riik ette näinud vedajale kohustuse omada asenduslaeva, mis tuleb esimesel võimalusel liinile suunata. Seda on vedaja ka lepingut täites teinud ja kindlasti on see vedaja enda huvides, et tema omandis olevad laevad vastaks kõikidele kehtestatud nõuetele ja neid oleks võimalik kasutada kogu lepingu vältel,» ütles Linnamägi majandusministeeriumist.

Kaabeli sõnul on  TS Laevad laevastikus asenduslaevaks Regula, mis peab vastavalt sõlmitud lepingule olema valmis 24 tunni jooksul mõnda teist laeva asendama.

Parvlaev  Regula tegi 2017 aasta suvel  läbi klassitaastuse uueks 5-aaastaseks perioodiks. «Toimus laeva dokkimine, kus puhastati ja värviti täielikult korpus, visiire ja rampe, samuti värskendati laeva autotekki, tehti masinate regulaarne hooldus ja remont, vindi-ja rooligrupi kontroll,» rääkis Kaabel. 

Regula on nüüd TS Laevad värvides.

FOTO: praamid.ee

Tagasi üles