Nõustajad: abortide arvu vähendaks stereotüüpide murdmine
Eestis peetakse raseduse vältimist naiste probleemiks.

Eestis on levinud arvamus, et raseduse vältimine on naiste mure.

FOTO: Corbis / Scanpix

Eesti Seksuaaltervise Liidu arvates takistab abortide arvukuse vähendamist Eesti ühiskonnas laialt levinud arvamus, nagu oleks soovimatu rasedus vaid naise probleem.

Abortide arvukuse vähendamist takistab see, et soovimatut rasedust, sellega seonduvat, aga ka rasestumisvastaste vahendite kasutamist käsitletakse Eestis peamiselt vaid naiste probleemina, selgitas noorte pereplaneerimise nõustamisega tegelev seksuaaltervise liit.

Nõustajate sõnul on väga vähe Eesti ühiskonnas teadvustatud aga meeste rolli ja vastutust soovimatu raseduse problemaatikas.

«Naiste ja meeste rollide stereotüüpsete ettekujutuste süvendamine (perekonnaelus, hariduses, tervishoius, tööjõupoliitikas jm) raskendab soovimatute raseduste arvu vähenemist,» leiab liit.

Abortide vaba ühiskonda pole olemas

Soovimatuid rasedusi ei esineks ja aborte ei oleks, kui kõik rasestumisvastased vahendid oleksid kõik 100-protsendilise tõhususega, inimesed ei eksiks nende kasutamisel mitte kunagi, absoluutselt kõik seksuaalvahekorrad oleksid vabatahtlikud ja pikalt etteplaneeritud ning soovitud raseduse korral ei oleks mitte kunagi võimalust, et muutub tervislik, perekondlik või muu olukord, tõdeb liit oma vastuses Postimees.ee'le.

«Paraku sellist ideaalmaailma ei saabu mitte kunagi ja vajadus turvalise abordi järele jääb alati alles kõikides ühiskondades,» nendivad nõustajad.

Raseduse katkestamine kui hädavajadus

Liidu sõnul on uuringute põhjal ja paljude riikide kogemusele tuginedes teada, et naise soovil tehtavate abortide arv ehk n-ö soovimatute raseduste katkestamise arv on väga madal riikides, kus inimestel on vastutustundlik suhtumine võimalikku rasedusse.

Neis riikides peetakse raseduse katkestamist vaid välditavaks hädalahenduseks olukorras, kus valikud on juba piiratud, mitte esmaseks pereplaneerimise meetodiks.

Samuti tehakse vähem aborte ühiskonnas, kus valitseb avatud ja stereotüüpideta suhtumine inimese seksuaalsusesse.

«See on aluseks, et inimesed on informeeritud ja suudavad omavahel suhelda turvalise seksuaalkäitumise osas,» mainib liit oma vastuses.

Abortide arvukust aitaks liidu hinnangul piirata see, kui nüüdisaegsed tõhusad rasestumisvastased meetodid ja teave oleks kättesaadavad ning nende kasutamine oleks laialdane.

Aga ka see, kui väga harva kasutatakse nn traditsioonilisi rasestumisvastaseid meetodeid nagu katkestatud suguühe, kalendermeetod, tupeloputused jm.

Liidu arvates peaks kooliprogrammides olema kohustuslik seksuaalharidus läbi kõigi kooliastmete. Noortele peavad olema kättesaadavad seksuaaltervise nõustamisteenisused. Samuti peaks raseduse katkestamine olema seadusega lubatud ja kättesaadav.

Tagasi üles