Tallinna linnajuhte ootab kopsakas hüvitis

Tallinna linnajuhte ootab kopsakas hüvitis.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Tallinn kavatseb homsel volikogu istungil kinnitada eelnõu, millega makstakse ametist lahkuvatele abilinnapeadele Mihhail Kõlvartile ja Merike Martinsonile ning linnapea kohusetäitja Taavi Aasale ja ekslinnapea Edgar Savisaarele suurt lahkumishüvitist. 

Kui Merike Martinsonile ning Edgar Savisaarele makstakse hüvitist volituste tähtajalise lõppemise tõttu, siis Mihhail Kõlvartile ja Taavi Aasale on otsustatud maksta tulemuspreemiat.

Eelnõu järgi on kavas abilinnapea Merike Martinsonile maksta kuue kuu ametipalga suurune hüvitis summas 25 323 eurot. Linnapea kohusetäitja Taavi Aasale ning abilinnapea Mihhail Kõlvartile on ette nähtud hüvitis kolme kuupalga ulatuses ehk 12 661 eurot. Edgar Savisaarele on lahkumishüvitist otsustatud maksta  samuti kolme kuupalga ulatuses ehk kokku 15 865 eurot. Kui arvestada töötatud aastaid, võiks tegelikult ka Edgar Savisaarele maksta hüvitist kuue kuu ulatuses, kuid volikogu pole eelnõus seda ette näinud.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

§ 54. Volikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikute sotsiaalsed garantiid

(1) Palgalisel ametikohal töötavale volikogu esimehele või tema asetäitjale, vallavanemale või linnapeale ja volikogu poolt ametisse nimetatud valitsuse liikmele võib volikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vastaval ametikohal rohkem kui kaheksa aastat.

Ehkki endine abilinnapea Kõlvart hakkab uues ametis volikogu esimehena teenima kõrgemat palka kui enne (abilinnapea palk on 4220,55 eurot, linnavolikogu esimehe palk on 5288,40 eurot – K.R), on volikogu hinnates õigustatud maksta tehtud töö eest lisaks ka tulemuspreemiat. Eelnõu seletuskirjas tunnustatakse Kõlvartit muu hulgas edukalt korrastatud koolivõrgu ja rekonstrueeritud koolihoonete, Sõle spordi- ja vabaaja keskuse rajamise ning Tallinna Õppenõustamiskeskuse loomise eest.

Taavi Aasale, kes jätkab sisuliselt samal ametikohal, on volikogu preemiat määrates arvestanud asjaolu, et Aas täitis pika aja jooksul kahte vastutusrikast ametit, asendades linnajuhtimiselt eemal olnud Edgar Savisaart.

Tallinna linnasekretäri Toomas Sepa sõnul on hüvitiste määramine poliitiline valik, mida lubab kohaliku omavalitsuse korraldamise seadus. «See on otsustamise koht ja volikogul on õigus see otsus teha. Linnavalitsuse liikmete hüvitised on puhtalt volikogu käes,» kommenteeris Sepp.

Raivo Aeg taunib hüvitiste maksmist

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon teatas eile, et taunib linnavalitsuse liikmetele põhjuseta suure lahkumishüvitise maksmist. «Tallinna linnavalitsuse liikmetele lahkumishüvitise määramine, vaatamata sellele, et Taavi Aas jätkab tööd sisuliselt samas ametis ja Mihhail Kõlvart hakkab saama senisest veel suuremat palka, on põhjendamatu kasusaamise võimaldamine linlaste arvelt. Tallinn jätkab raiskamise kursil,» ütles Tallinna linnavolikogu liige Raivo Aeg hüvitisi kommenteerides.

Palgad ja hüvitised:

Mihhail Kõlvart

  • palk abilinnapeana - 4220,55 eurot
  • uus palk volikogu esimehena - 5288,40 eurot
  • hüvitis - 12 661 eurot

Merike Martinson

  • palk abilinnapeana - 4220,55 eurot
  • uus palk volikogu lihtliikmena - 570 eurot
  • hüvitis - 25 323 eurot

Taavi Aas

  • palk abilinnapeana - 4220,55 eurot
  • uus palk linnapeana - 5288,40 eurot
  • hüvitis - 12 661 eurot

Edgar Savisaar

  • hüvitis - 15 865 eurot
Tagasi üles