EELK otsustas: nii Laatsi kui Hiobi seisukohad on kooskõlas kiriku tõekspidamistega

EELK peapiiskop Urmas Viilma.

FOTO: Eero Vabamägi

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi istungil arutati vaimulike Annika Laatsi ja Arne Hiobi vaidlust kooseluseaduse teemadel saates «Suud puhtaks» ja leidsid, et mõlema tõekspidamised on kooskõlas ka luteri kiriku seisukohtadega.

Tänasel EELK Konsistooriumi korralisel istungil arutati muude teemade kõrval vaimulike Annika Laatsi ja Arne Hiobi vaidlust kooseluseaduse teemadel saates «Suud puhtaks».

Meenuta siit: Kirikuõpetaja kaitses telesaates kooseluseadust

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik kogunes ühisarutelule, kus jõuti seisukohale, et samasooliste kooselu teemat tuleks vaadelda laiemas kontekstis, perekonnateemaliste arutelude ühe osana, teatas EELK avalike suhete juht.

Kirikuvalitsuse liikmed tõdesid, et saates esinenud mõlemad vaimulikud, nii Annika Laats kui ka Arne Hiob väljendasid oma vastuseisu abielu mõiste laiendamisele samasoolistele paaridele ja peavad oluliseks kõigi ühiskonnaliikmete võrdset kohtlemist, mis on kooskõlas ka luteri kiriku ametlike seisukohtadega.

Samas tõdeti, et kuna kõik perekonnaga seotud küsimused puudutavad ka kirikut, on vajalik algatada kirikus asjakohane terve ja üksteist arvestav teoloogiline ja kiriku praktilist elu puudutav arutelu, mis arvestaks piisavalt kõigi erinevate seisukohtadega ning kiriku oikumeenilise koostööga Eestis ja mujal maailmas.

Koosoleku lõpus tänas peapiiskop Urmas Viilma Annika Laatsi tema suurepärase töö eest vaimuliku ja hingehoidjana koguduses, diakooniahaiglas ja lastehaiglas, mille eest ta on pälvinud üle-eelmisel aastal ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Teeneteristi III järgu autasu.

Annika Laats on väga armastatud õpetaja oma koguduses, mida kinnitab ka tema toetuseks eelmisel nädalal peapiiskopile ja kirikuvalitsusele saadetud 224 liikme allkirjaga südamlik toetuskiri.

Tagasi üles