Registreeritud töötute arv langes kolmandat kuud järjest

Eesti töötukassa

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Aprilli lõpus oli töötukassa teatel töötuna arvel 62 009 inimest ehk 9,6 protsenti tööjõust.

Aprillis registreeris end töötukassas 5912 uut töötut, mida on võrreldes eelnevate kuudega vähem. Samas oli aprillis rohkem arveloleku lõpetamisi ning kokkuvõttes registreeritud töötute arvu langus jätkus.

Aprillis lõpetati arvelolek 8847 töötul ja seejuures poolte arveloleku lõpetamiste põhjuseks oli tööleminek. Toetudes eelnevatel kuudel tehtud võrdlustele töötukassa andmetega töötuskindlustusmakse laekumise kohta võib töötukassa hinnangul väita, et tegelik ametlikult hõivesse liikujate osakaal on veelgi kõrgem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, et nad on leidnud uue töökoha.

Aprilli jooksul oli töötuna arvel 69 588 inimest ja kuu lõpus oli registreeritud töötute arv 62 009. Võrreldes eelmise aasta aprilli lõpu seisuga on registreeritud töötute arv vähenenud 32 protsenti.

Registreeritud töötute arv moodustas aprilli lõpus 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 9,6 protsenti. Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr endiselt Ida-Virumaal ja madalaim Jõgevamaal, kus need numbrid olid vastavalt 15,5 ja 6,4 protsenti.

Varasema töökogemusega registreeritud töötute osakaal kõigist registreeritud töötutest oli aprilli lõpus 84 protsenti. Kõige suurema osa ehk 22 protsenti eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid jätkuvalt oskus- ja käsitöölised, kelle hulka kuuluvad reeglina ka ehitustöölised. Järgnesid lihttöölised 20 protsendiga ning teenindus- ja müügitöötajad 18 protsendiga.

Aprilli jooksul lisandus kokku 4156 uut tööpakkumist, mis on suurem eelnevate kuude tasemest. Viimati oli uute töökohtade juurdevool sarnasel tasemel eelmise aasta mais. Seega on vahendatavate töökohtade arvu tõusu taga osaliselt tõenäoliselt ka hooajatööde kasv.

Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 6353. Kõige suurem osakaal ehk neljandik vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele. Nende ametialade tööpakkumistes on olnud viimastel kuudel ka kõige suurem kasv. Järgnesid tööpakkumised oskus- ja käsitöölistele, seadme- ja masinaoperaatoritele ning lihttöölistele.

Tööalasel koolitusel osaleti aprillis 3226 ja tööotsingu koolitusel ehk nn tööotsingu töötoas 851 korral. Tööpraktikal osales 577, tööharjutusel 505 ning tööklubis 1039 inimest.

Karjäärinõustamise teenust osutati 1700 inimesele. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 50 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 71 uut töökohta. Palgatoetusega rakendus aprillis tööle 582 inimest. Kokku oli aprillis palgatoetusega töötamas 3905 inimest.

Töötukassa maksis aprillis töötuskindlustushüvitist 14 022 inimesele ehk 20 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 289 eurot ning hüvitise maksmisele kulus kokku üle 3,6 miljoni euro. Ligikaudu 64 euro suurust töötutoetust sai aprillis 11 390 ehk 16 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa 474 inimesele. Keskmine aprillis määratud hüvitis oli 1113 eurot ja hüvitise kulu oli ligi 578 000 eurot.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa aprillis 308 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1727 eurot ning hüvitise maksmiseks kulus töötukassal aprillis 804 000 eurot.

Tagasi üles