Koolid saavad taotleda toetust ettevõtlusõppe arendamiseks

Innove, Rajaleidja logo

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Alates tänasest saab Innovest toetust taotleda koolide ettevõtlusõppe praktilisemaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks. Taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 250 000 eurot.

Projektide raames võib näiteks kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia praktilisi õpitubasid, huviringe ning korraldada ettevõtlikkusega seotud uudseid kooliväliseid tegevusi, teatas Innove. Taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 250 000 eurot ning taotlusi saab Innovesse esitada kuni 7. veebruarini. Ühele projektile antakse toetust 1000 kuni 25 000 eurot.

Haridus- ja teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmijuhi Kristi Ploomi sõnul on toetuse andmise eesmärk tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd.

Taotlusvoorust on toetust oodatud taotlema koolid ja era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Taotlejal tuleb projekti kaasata ka vähemalt üks partner. Juhul kui taotleja ei ole kool, peab vähemalt üks projekti partneritest olema kool. Koolide all peetakse silmas üldhariduskoole ning kutse- ja rakenduskõrgkoole.

Ettevõtlikkuse taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 250 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85 ja riiklik kaasfinantseering 15 protsenti.

Tagasi üles