PERH kaalub Apothekalt vee ja elektri äravõtmist
Täiendatud kl 20.19

Eesti suurima haigla, Põhja-Eesti regionaalhaigla, koridor.

FOTO: Raul Mee/Scanpix

Põhja-Eesti regionaalhaiglal on kannatus katkemas ning nad ähvardavad Apothekat kommunaalteenuste vahendamise lõpetamisega.

Põhja-Eesti regionaalhaigla on juba üle kahe kuu näinud vaeva, et Sütiste teel tegutsev Apotheka ehk Terve Pere Apteek OÜ oma asjad kokku korjaks ning üüripinnalt lahkuks. Senised mõjutusvahendid pole aga vilja kandnud.

Tänaseks on regionaalhaigla proovinud oma õigust maksma panna läbi kirjalike nõuete ja õiguskaitse taotluste. Iga päev, mis Terve Pere Apteek OÜ (Apotheka) Põhja-Eesti regionaalhaigla üüripinnal veedab, suurendab haigla kahjusid.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla administratiivdirektor Aivi Karu sõnul on neil kehtiv üürileping konkursi võitnud Benu Apteegid OÜga. «Meil on nendega kehtiv üürileping, mida regionaalhaigla kahjuks Terve Pere Apteek OÜ pahatahtliku õigusrikkumise tõttu ei saa täita,» ütles Karu.

Kui olukord veel kaua niiviisi edasi läheb, võib Benu Apteegid OÜ hakata haiglale omakorda kahjunõudeid esitama.

Lisaks, ei maksa ka Terve Pere Apteek OÜ haiglale renti. «Kuna üürilepingut pole, ei saa regionaalhaigla esitada ka arvet üüri ja kommunaalkulude eest ja iga päev ebaseadusliku apteegi tegutsemist haigla ruumes tekitab haiglale põhjendamatut kulu juurde,» ütles Aivi Karu. Erinevate arvutuste järgi võib haigla aastane kahju ulatuda miljonitesse eurodesse.

Et ees terendab pikk ja aeganõudev kohtuvaidlus, siis kaalub haigla juhtkond võtta kasutusele abinõud, mis teeksid Terve Pere Apteek OÜl nende üüripinnal jätkamise võimalikult keeruliseks.

«PERH on teinud juba apteegile takistusi prügi äraveoks ja kaubaauto juurdepääsuks. Need sammud, nagu ka vee ja elektri kinnikeeramine, on kindlasti õigusvastased,» ütles Terve Pere Apteegi juhatuse liige Kadri Ulla.

Mis kuupäeval täpselt haigla apteegil kraanid kinni keerab, administratiivdirektor Aivi Karu öelda ei osanud. Ta ei osanud öelda ka seda, kui suure tõenäosusega see juhtub. «Regionaalhaigla kaalub Sütiste tee 19 tegutsevale Terve Pere Apteegi kommunaalteenuste vahendamise lõpetamist. Kui selline otsus saab lõplikult tehtud, anname kindlasti sellest Terve Pere Apteegile viivitamatult otse teada,» ütles ta.

Üüriraha vastu ei võta 

PERHi juhtkond on seisukohal, et apteek keeldub lahkumast puhtalt sellepärast, et seal raha teenida, sest mingeid kulusid neil apteegipidamisega praegu ei kaasne.

«Terve Pere Apteek OÜ tasus PERHile üüri eelmise kuu eest, aga nad kandsid meile selle tagasi, väites, et pole põhjust raha vastu võtta. Kui PERH seda vastu ei võta, siis see on nende otsus. Vaadaku peeglisse - kes tekitab kahju haiglale?» ütles Kadri Ulla.

Terve Pere Apteek OÜ juhatuse liige Kadri Ulla arusaamist mööda on neil PERHiga kehtiv üürisuhe. «PERH seda paraku ei tunnista. Seega on tegemist üürivaidlusega, mida hetkel lahendab kohus,» ütles Ulla.

Seda, kas on Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Terve Pere Apteek OÜ vahelin üürileping on kehtiv või mitte menetleb praegu tsiviilkohus. 

«Oma õigused saame maksma panna üksnes kohtusse pöördumise kaudu ja vastava hagi oleme maakohtule ka esitanud. Ootame pingsalt kohtuistungit,» ütles PERHi administratiivdirektor Aivi Karu.

 Kui hankes võitjaks mitteosutunud apteek korduvatest nõudmistest hoolimata haigla üüripinnal tööd jätkas, kaebasid haigla juhid Terve Pere Apteek OÜ kohtusse. Koos hagiga esitasid nad kohtule ka õiguskaitse taotluse, et haiglale kuuluv pind kuni lahenduse leidmiseni neile määrataks. PERHi taotlus lükati kohtu poolt tagasi.

Terve Pere Apteek OÜ on haigla ruume rentinud üle 15 aasta. Sügisel korraldatud hanke võitis aga Benu Apteegid OÜ ning nüüd süüdistatakse haiglat ebaausas käitumises. «Tuleks hoopis uurida, kuidas PERH sai suvaliselt rikkuda läbipaistvuse põhimõtet oma nõndanimetatud avaliku üürikonkursi läbiviimisel,» ütles Terve Pere Apteegi juhatuse liige Kadri Ulla. 

Ravimiamet alla ei anna

Terve Pere Apteek OÜd ei pannud üüripinnalt lahkuma ka see, kui ravimiamet üürilepingu mitteesitamise tõttu nende tegevusloa peatas. Tõsi, kolmeks päevaks sulges Apotheka oma uksed, kuid jätkas seejärel tööd kuna andsid ravimiameti otsuse edasi halduskohtusse. Nende õiguskaitse taotlus rahuldati.

Halduskohtust lahkus võitjana Terve Pere Apteek OÜ. Kohtuotsuse järgi polnud üürilepingu mitteesitamine piisav põhjendus tegevusloa peatamiseks. Ravimiamet kaebas otsuse edasi.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles